Tập đoàn FLC nói gì khi khi bị hủy niêm yết hơn 700 triệu cổ phiếu?

Tập đoàn FLC khẩn thiết kiến nghị cơ quan quản lý xem xét lại về việc huỷ niêm yết cổ phiếu, trong đó cần đặc biệt xem xét đến các lý do khách quan, cũng như hoàn cảnh bất khả kháng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin...

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa văn bản có kiến nghị với cơ quan quản lý xem xét lại về việc hủy niêm yết gần 710 cổ phiếu FLC do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)đưa ra trước đó với lý do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Thông báo nêu rõ, trong thời gian gần đây, Tập đoàn FLC và các đơn vị thành viên phải đối mặt với nhiều nguy cơ, khó khăn trong quá trình hoạt động do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thông tin, cũng như các vấn đề phát sinh liên quan đến việc một số cựu lãnh đạo bị tạm giam để điều tra.

Một trong những ảnh hưởng nghiêm trọng từ sự việc nêu trên là trong thời gian dài, Tập đoàn FLC không thể tìm kiếm được Công ty kiểm toán chấp thuận kiểm toán cho báo cáo tài chính của FLC.

Đến ngày 20/9/2022, FLC đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Theo đó, UHY sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, FLC vẫn chưa nhận được kết quả kiểm toán của UHY.

Xác định việc chưa có báo cáo kiểm toán xuất phát từ các nguyên nhân bất khả kháng, FLC đã liên tiếp có văn bản gửi các cơ quan quản lý nhà nước để giải trình và kiến nghị cơ quan quản lý xem xét, hỗ trợ.

Cụ thể, tại văn bản số 478/FLC-VPTĐ ngày 25/8/2022, FLC đã “đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và có chỉ đạo tới Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc chấp thuận tình trạng Tập đoàn FLC chưa có báo cáo tài chính kiểm toán là sự kiện bất khả kháng, không xem xét về việc đình chỉ giao dịch hoặc huỷ niêm yết đối với Tập đoàn FLC cho đến khi Bộ Tài chính chỉ định được Công ty kiểm toán kiểm toán và Công ty kiểm toán hoàn tất kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn FLC”.

Đến ngày 10/2/2023, FLC tiếp tục có văn bản đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE “chấp thuận tình trạng Tập đoàn FLC chưa có báo cáo tài chính kiểm toán là sự kiện bất khả kháng”, “hướng dẫn Công ty kiểm toán nhanh chóng hoàn tất kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn FLC”; “không xem xét về việc đình chỉ giao dịch hoặc huỷ niêm yết đối với Tập đoàn FLC cho đến khi Công ty kiểm toán hoàn tất kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn FLC”.

Nhận thức lý do bị huỷ niêm yết xuất phát từ việc chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán, trong khi việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp và là sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục được trong thời gian ngắn, FLC đã tiếp tục có văn bản kiến nghị mới nhất gửi cơ quan quản lý.

“Theo đó, FLC khẩn thiết kiến nghị cơ quan quản lý xem xét lại về việc huỷ niêm yết cổ phiếu, trong đó cần đặc biệt xem xét đến các lý do khách quan, cũng như hoàn cảnh bất khả kháng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin như đã giải trình nêu trên.

FLC đang nỗ lực hết sức mình để xúc tiến các lộ trình công bố thông tin theo quy định và rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ của quý cổ đông, đối tác; cũng như sự hỗ trợ kịp thời từ cơ quan quản lý để Tập đoàn có thể đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, cổ đông và góp phần ổn định tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán”, thông báo của FLC nêu rõ.

Ở diễn biến khác, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 4/3/2023.

Nội dung chính của Đại hội lần này là việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị với ông Đặng Tất Thắng và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Có thể bạn quan tâm