Tập đoàn Hà Đô sắp phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của HDG sẽ tăng từ hơn 2.446 tỷ đồng lên gần 3.058 tỷ đồng...
Tập đoàn Hà Đô sắp phát hành hơn 61 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Theo thông báo mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) cho biết sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới. 

Trong đó, công ty dự kiến phát hành hơn  61 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Hiện tại, tổng số cổ phiếu Tập đoàn Hà Đô đã phát hành là gần 245 triệu cổ phiếu. Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của HDG sẽ tăng từ hơn 2.446 tỷ đồng lên gần 3.058 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên các báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán tại ngày 31/12/2022 (hơn 2.340 tỷ đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 5/7/2023, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/7/2023. 

Tập đoàn Hà Đô
 Giao dịch cổ phiếu HDG trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 28/6, cổ phiếu HDG của Tập đoàn Hà Đô đang ghi nhận ở mức 19.100 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa trên thị trường đạt 9.515 tỷ đồng. 

Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2023, Tập đoàn Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 956 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.  Kết thúc ba tháng đầu năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 357 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu, doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu thủy điện, điện mặt trời, điện gió với tỷ trọng gần 57% ghi nhận 543 tỷ đồng; kinh doanh bất động sản chiếm gần 33% đạt hơn 312 tỷ đồng, tăng 146%. Còn lại, doanh thu cung cấp dịch vụ, cho thuê bất động sản đầu tư khác và từ dịch vụ khách sạn chiếm 10% đạt 101 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 253% so với cùng kỳ. 

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Hà Đô ghi nhận ở mức gần 14.749 tỷ đồng, giảm hơn 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 436 tỷ đồng, giảm hơn 37%. Hàng tồn kho giảm 19%, còn gần 1,120 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả giảm 8,3% so với đầu năm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng nguồn vốn là 53%.

Năm 2023, Tập đoàn Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.225 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 971 tỷ đồng giảm 28,69% so với thực hiện của năm ngoái. Đồng thời, công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% vốn điều lệ. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, công ty đã thực hiện được 30% chỉ tiêu doanh thu thuần và 37% lợi nhuận sau thuế.

Có thể bạn quan tâm