Tập đoàn Masan dự kiến chào bán hơn 143 triệu cổ phiếu mới

Hơn 143 triệu cổ phiếu mới, tổng giá trị hơn 1.430 tỷ đồng sẽ được Tập đoàn Masan chào bán trong năm 2023…

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN)

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) thông qua việc triển khai phương án chào bán hơn 143 triệu cổ phần mới, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của doanh nghiệp.

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ phục vụ cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của công ty, đầu tư góp vốn vào các công ty con, nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động khả năng cạnh tranh của công ty, tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của công ty... tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả công ty.

Số cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược. Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết sẽ không tiếp tục chào bán và ghi nhận kết quả chào bán theo số lượng cổ phiếu thực tế chào bán.

Thời gian chào bán được dự kiến trong năm 2023 hoặc cho đến trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, sau khi được Ủy ban chứng Khoán Nhà nước chấp thuận.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Được biết, trong tháng 7 vừa qua, Tập đoàn Masan đã phát hành thành công hơn 7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty. Tổng số lượng cổ phiếu sau khi niêm yết là hơn 1.430 triệu cổ phiếu.

Về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 37.314 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính tăng cao do lãi suất đi vay tăng và khoản lãi phát sinh một lần so với cùng kỳ năm trước, thêm vào đó là khoản lợi nhuận từ các công ty liên kết thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Những điều này đã làm cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 868 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Masan đang dừng ở mức 140.858 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,2% so với đầu năm. Tổng số nợ phải trả lên tới 103.334 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 57.503 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm hơn 45.830 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình 2023-10-03 162008.png
Cổ phiếu của Tập đoàn Masan thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/10 cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan đang giao dịch ở mức 74.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường ước đạt khoảng 110.196 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm