Thành viên HĐQT Licogi 13 (LIG) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu

Mới đây, ông Nguyễn Văn Hiệp, ủy viên HĐQT Công ty CP Licogi 13 (HNX: LIG) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,45% về còn 0,34% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/3 đến 31/3.
Thành viên HĐQT Licogi 13 (LIG) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, LIG ghi nhận doanh thu đạt 582,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 37,53 tỷ đồng, lần lượt giảm 27,9% và tăng 717,6% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, công ty kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp âm. Cụ thể, lợi nhuận gộp giảm 101,15 tỷ đồng về âm 59,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 224%, tương ứng tăng thêm 127,57 tỷ đồng lên 184,51 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 38,6%, tương ứng tăng thêm 8,33 tỷ đồng lên 29,93 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 26,98 tỷ đồng lên 25,12 tỷ đồng.

Nếu xét mình hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp – chi phí tài chính), trong quý IV/2021, hoạt động kinh doanh chính ghi nhận lỗ 158,43 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 49,35 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chỉ thoát lỗ trong quý IV/2021 bằng việc ghi nhận doanh thu tài chính đột biến và lợi nhuận khác.

Lũy kế trong năm 2021, LIG ghi nhận doanh thu đạt 2.395,14 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 47,57 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 2,4% và 331,7% so với thực hiện trong năm 2020.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/3, cổ phiếu LIG tăng 100 đồng lên 14.700 đồng/cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm