Hơn 26 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 3/2023

Dữ liệu VBMA cho thấy, có 11 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt 26.425 tỷ đồng được ghi nhận trong tháng 3/2023, trong đó ngành bất động sản đạt 23.735 tỷ đồng…
Hơn 26 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 3/2023

Cụ thể theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 31/03/2023, có 11 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng với tổng giá trị phát hành đạt 26.425 tỷ đồng.

Về cơ cấu ngành nghề, các doanh nghiệp bất động sản đã thực hiện phát hành 23.735 tỷ đồng tương đương 90% tổng giá trị trái phiếu đã phát hành trong tháng, các ngành nghề còn lại là: Xây dựng, hàng tiêu dùng, nông nghiệp..

Ba đợt phát hành có trị giá cao nhất thuộc về Công ty TNHH Kinh doanh Nội thất Luxury Living, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nam An và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển đô thị Ngôi sao Phương Nam.

Trong đó, “quán quân” thuộc về Công ty TNHH Kinh doanh nội thất Luxury Living với lô trái phiếu LLFCB2328001 trị giá 4.800 tỷ đồng được công bố vào 13/3/2023. Đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng (5 năm), đáo hạn vào ngày 13/3/2028 có lãi suất 9%, loại lãi suất kết hợp.

Ngay sát theo đó, “á quân” thuộc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nam An với lô trái phiếu NANCB2324001 trị giá 4.700 tỷ đồng được công bố vào 10/3/2023. Đây là lô trái phiếu kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 13%/năm, kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.

Về thứ ba trong tháng là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển đô thị Ngôi sao Phương Nam với lô trái phiếu SPNCB2324001 trị giá 4.695 tỷ đồng được công bố vào 16/3/2023. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 16/9/2024 với lãi suất kết hợp 13%/năm.

Ở chiều ngược lại, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn trong tháng 3/2023 là gần 14,3 nghìn tỷ đồng (tăng 137% so với tháng trước và tăng 64% so với cùng kỳ tháng 3/2022). Xây dựng và hàng tiêu dùng là 2 nhóm ngành ghi nhận giá trị mua lại lớn nhất trong tháng, lần lượt đạt 5 nghìn tỷ (chiếm 35% tổng giá trị mua lại) và 3,4 nghìn tỷ (chiếm 24% tổng giá trị mua lại).

Cũng theo dữ liệu VBMA tổng hợp, tính đến ngày 31/3, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong tháng 04/2023 là 14,54 nghìn tỷ đồng. Bất động sản và ngân hàng là hai nhóm ngành có giá trị đến hạn lớn nhất, lần lượt là 4,5 nghìn tỷ và 5,3 nghìn tỷ, chiếm 31% và 36% giá trị đến hạn.

Có thể bạn quan tâm