Tín dụng bất động sản hướng đến cho vay nhà ở phân khúc thấp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, chính sách tín dụng bất động sản của NHNN là hướng đến việc ưu tiên cấp tín dụng với các khoản cho vay nhà ở phân khúc thấp.

tín dụng bất động sản

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, trong chỉ đạo điều hành Ngân hàng Nhà nước đưa ra các quy định kiểm soát rủi ro gián tiếp, chẳng hạn quy định hệ số điều chỉnh rủi ro với khoản vay kinh doanh bất động sản (tín dụng bất động sản) là 200%, vay mua nhà giá trị trên 4 tỷ đồng là 150%... Còn hệ số điều chỉnh rủi ro với vay mua nhà ở xã hội dưới 1,5 tỷ đồng là dưới 50%...

“Như vậy chính sách của Ngân hàng Nhà nước là hướng đến việc ưu tiên cấp tín dụng bất động sản với các khoản cho vay nhà ở phân khúc thấp".

Quảng cáo

Ngoài ra, liên quan đến việc siết chặt tín dụng bất động sản liên quan đến kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hệ thống cũng như đảm bảo thị trường tiền tệ, ngoại hối. Do huy động vốn ngân hàng là ngắn hạn, trong khi vốn cho bất động sản là dài hạn nên việc kiểm soát tín dụng vào thị trường này cần thận trọng và phù hợp mục tiêu điều hành. 

"Khi kiểm soát lạm phát, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, việc mở rộng tín dụng bất động sản sẽ gây khó khăn để đạt mục tiêu chính sách tiền tệ, chứ chưa nói tới đi ngược lại mục tiêu này. Chính vì vậy việc điều hành tín dụng cho bất động sản vì thế phải cân nhắc, thận trọng", bà Hồng cho biết.

Ngoài ra, tín dụng bất động sản cũng tiềm ẩn rủi ro. Rủi ro ở đây không chỉ là rủi ro tín dụng, rủi ro dự án không trả được nợ… Điều quan trọng là tín dụng bất động sản thường là dài hạn, số tiền huy động lớn, trong khi đặc tính huy động vốn của các ngân hàng thường là ngắn hạn. Vì thế khi cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, các tổ chức tín dụng nếu không tổ chức, điều tiết tốt sẽ đối diện với rủi ro thanh khoản, khó khăn trong chi trả cho người dân.

Thời gian tới, chính sách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nằm trong khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ, trong đó kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn hệ thống ngân hàng. Các công cụ, giải pháp tín dụng cho bất động sản sẽ được cân nhắc trong tổng thể công cụ khác, để đạt mục tiêu của chính sách tiền tệ.Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội; góp phần phát triển và thay đổi diện mạo đô thị; phát triển nhà ở xã hội; đảm bảo an sinh xã hội.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành thông báo kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/01/2023 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ bảy, 28/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia