Tỉnh An Giang kêu gọi đầu tư hạ tầng 4 khu công nghiệp trọng điểm

Tỉnh An Giang đang kêu gọi đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng 4 khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh. Đây là các dự án nằm trong danh mục dự án trọng điểm, ưu tiên mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025...

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, việc xây dựng 4 khu công nghiệp nhằm tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng mặt bằng phục vụ cho thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng và lợi thế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bốn khu công nghiệp đó gồm: Thứ nhất, Dự án phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng, có địa điểm tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, có tổng diện tích đất là 120 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.044 tỷ đồng.

Thứ hai, Dự án phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hội An, xã Hội An, huyện Chợ Mới, có diện tích đất là 100 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 950 tỷ đồng.

Thứ ba, Dự án phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Xuân Tô, thị xã Tịnh Biên, có diện tích đất là 100 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng.

Thứ tư, Dự án phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Định Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, quy mô diện tích đất 275 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng.

khu-cong-nghiep
Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang, trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch gồm 4 khu công nghiệp

Đáng chú ý, tất cả 4 khu công nghiệp nêu trên đều kêu gọi đầu tư theo hình thức đầu tư 100% vốn doanh nghiệp để đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Các dự án kêu gọi đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang được quy hoạch ở những vị trí thuận lợi, tiếp giáp các trục giao thông thủy - bộ huyết mạch nội tỉnh và liên vùng, thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa. Đồng thời, kết nối giao thương giữa tỉnh An Giang với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP. HCM và Campuchia.

Ngoài ra, do nằm trên vùng nguyên liệu nông - thủy sản dồi dào, các khu công nghiệp của An Giang có lợi thế thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang, trên địa bàn tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch gồm 4 khu công nghiệp, cụ thể: Khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú), diện tích 150 ha; Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành), diện tích 250 ha; Khu công nghiệp Vàm Cống (thành phố Long Xuyên), diện tích 200 ha; Khu công nghiệp Hội An (huyện Chợ Mới), diện tích 100 ha.

Trong đó, các khu công nghiệp đã đưa vào sử dụng gồm: Khu công nghiệp Bình Hoà 132 ha (đã lắp đầy 91%); Khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú) 30,57 ha (đã lắp đầy 100%); Khu công nghiệp Xuân Tô (huyện Tịnh Biên) 57,4 ha.

Có thể bạn quan tâm