TP.HCM tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thành căn hộ cho thuê

TP.HCM kiểm tra, giám sát việc quản lý, xử lý đối với các trường hợp xây dựng chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ thành căn hộ cho thuê, chia nhỏ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sẽ kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thành căn hộ cho thuê tại TP.HCM
Sẽ kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thành căn hộ cho thuê tại TP.HCM

UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đến thủ trưởng sở ngành, quận huyện và thành phố Thủ Đức về tăng cường quản lý trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở Xây dựng, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra, giám sát việc quản lý, xử lý đối với các trường hợp xây dựng chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ thành căn hộ cho thuê, chia nhỏ nhà ở riêng lẻ thành nhiều căn để bán hoặc cho thuê; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm khi phát sinh vi phạm.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, Sở Xây dựng chủ động báo cáo, trao đổi với Bộ Xây dựng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, giám sát các công trình xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tăng cường thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm trên địa bàn; việc tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng gắn với việc kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng, nhất là công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được duyệt...

Việc quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng; sau khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện có trách nhiệm quản lý và xử lý nếu phát sinh vi phạm.

Còn Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện căn cứ số lượng biên chế công chức được UBND thành phố giao hàng năm để rà soát, bố trí số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nghiên cứu xây dựng đề án đổi mới, sắp xếp, kiện toàn lực lượng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội và các quy định pháp luật liên quan; khẩn trương báo cáo, đề xuất trình UBND thành phố xem xét, ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Trên cơ sở Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng rà soát, hoàn chỉnh, tiếp tục trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét kế hoạch tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; đảm bảo đồng bộ, khả thi và hiệu quả, hiệu lực trong tổ chức thực hiện.

UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương rà soát, thống kê các quyết định xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn; tổ chức cưỡng chế xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm xây dựng còn tồn đọng theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ và tổ chức phá dỡ công trình vi phạm theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm