Từ ngày 5/7 cổ phiếu FIR của Địa ốc First Real sẽ ra khỏi diện cảnh báo

Trước đó, HoSE Quyết định đưa cổ phiếu FIR của First Real vào diện cảnh báo từ ngày 16/6 với lý do công ty chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Từ ngày 5/7 cổ phiếu FIR của Địa ốc First Real sẽ ra khỏi diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) ra khỏi diện chứng khoán bị cảnh báo kể từ ngày 5/7/2022.

Lý do là công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 30/6/2022, khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện cảnh báo theo quy định tại khoản 4 Điều 37 - Quy chế niêm yết vào giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HoSE Quyết định đưa cổ phiếu FIR của First Real vào diện cảnh báo từ ngày 16/6 với lý do công ty chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định. Lưu ý, niên độ tài chính của FIR diễn ra từ 01/10-30/09.

Về tình hình kinh doanh, First Real mới đây công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2022 cho biết trong 6 tháng từ 1/10/2021 đến 31/3/2022, công ty ghi nhận doanh thu tăng 152,8% so với cùng kỳ lên 168,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng thêm 54,71 tỷ đồng lên 57,06 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 188,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 84,18 tỷ đồng lên 128,81 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 47,3%, tương ứng giảm 3,99 tỷ đồng về 4,44 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,7%, tương ứng tăng thêm 22,29 tỷ đồng lên 50,61 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Tính tới ngày 31/3/2022, tổng tài sản của First Real tăng 39,5% so với đầu kỳ, tương ứng tăng thêm 250,37 tỷ đồng lên 883,8 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, tính tới 31/3/2022, hàng hóa bất động sản tăng từ 82,2 tỷ đồng lên 288,7 tỷ đồng, tức tăng thêm 206,5 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý là dự án khu dân cư An Phú ghi nhận 228 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

First Real cho hay công ty đã sử dụng một số quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại dự án khu dân cư An Phú, phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với giá trị sổ sách 63 tỷ đồng để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng.

Được biết năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,3 lần và 3 lần kết quả 2021. Bên cạnh đó, First Real cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 270 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm