UOB: Cứ 10 doanh nghiệp tại Việt Nam thì gần 9 đơn vị đã chuyển đổi số ít nhất một bộ phận

Việc ra mắt UOB FinLab tại Việt Nam sẽ giúp cho các doanh nghiệp SME tiếp cận với chuyển đổi số và mở ra các cơ hội tăng trưởng mới...

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp của UOB năm 2023, cứ 10 doanh nghiệp tại Việt Nam thì có gần 9 doanh nghiệp đã chuyển đổi số tại ít nhất một bộ phận. Tuy nhiên, thách thức chính của các doanh nghiệp là việc nhân rộng các nỗ lực số hóa của họ từ một hoặc một vài phòng ban sang toàn bộ doanh nghiệp. 

41% doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được khảo sát cho thấy nhu cầu cần được hỗ trợ để kết nối với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ phù hợp và 37% doanh nghiệp SME cho rằng họ cần tiếp cận với kiến thức và chuyên môn phù hợp để tháo gỡ các vướng mắc trong hành trình số hóa của mình. 

Nhận thấy những thách thức này, Ngân hàng UOB đã mang đến các chương trình, giải pháp và kiến thức chuyên môn phù hợp cho các doanh nghiệp SME tại Việt Nam thông qua chương trình UOB FinLab. Việc mở rộng mang tính chiến lược này nhằm tăng cường khả năng kết nối khu vực của UOB và thúc đẩy mạng lưới hơn 21.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp khu vực ASEAN, giúp họ tiếp cận các chương trình số hóa và phát triển bền vững cũng như kết nối với các nhà cung cấp giải pháp kinh doanh, cố vấn và các nguồn lực giá trị. 

UOB FinLab hỗ trợ chuyển đổi số

Với tầm nhìn dài hạn về hỗ trợ cho các doanh nghiệp SME và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực, UOB FinLab mong muốn xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt và tạo ra tác động bền vững trong suốt hành trình của mình tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu trang bị cho các doanh nghiệp SME kiến thức và chiến lược thực tế cần thiết để hoạt động hiệu quả trong môi trường kỹ thuật số. Sự ra mắt của UOB FinLab tại Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và ghi nhận từ các cơ quan đầu ngành, đặc biệt là từ Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, cho biết: "Các doanh nghiệp SME của Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước và sự thành công của họ có ý nghĩa lớn đối với tăng trưởng bền vững. Việc ra mắt UOB FinLab tại Việt Nam sẽ giúp cho các doanh nghiệp SME tiếp cận với chuyển đổi số và mở ra các cơ hội tăng trưởng mới. Điều này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và cho phép các doanh nghiệp SME cạnh tranh hiệu quả trên thị trường số”. 

Để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp SME tại Việt Nam, UOB FinLab cũng sẽ hợp tác với các giáo sư đại học, chuyên gia trong ngành, chuyên gia đổi mới và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trong các chương trình của mình để mang lại trải nghiệm học tập sâu rộng cho các doanh nghiệp tham gia. 

Có thể bạn quan tâm