VNDirect sắp phát hành hơn 780 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông

VNDirect sắp phát hành hơn 780 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông

Chứng khoán VNDirect dự kiến phát hành gần 348 triệu cổ phiếu thưởng và phát hành gần 435 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng tỷ lệ phát hành 180%, trong đó VNDirect phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80%.

CTCP Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán VND) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng tỷ lệ phát hành 180%.

Theo đó Chứng khoán VNDirect dự kiến phát hành gần 348 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 80 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 3.480 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty theo BCTC riêng được kiểm toán tại thời điểm 30/9/2021 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần (hơn 1.160 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (gần 2.320 tỷ đồng). Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc năm 2022 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Cùng với đó Chứng khoán VNDirect cũng triển khai thực hiện phát hành gần 435 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu.

Quảng cáo

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 4.350 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về kế hoạch sử dụng vốn, VNDirect dự kiến sẽ chi khoảng 40% số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ - margin; 20% cho đầu tư vào các giấy tờ có giá; 20% cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.

Nguồn vốn phân bổ trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên củ công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong từng thời kỳ.

Trước đó VNDirect đã thực hiện phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ trong tháng 6 và tháng 7/2021. Cụ thể, công ty đã chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1; giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 14.500 đồng/cp; số cổ phần còn lại được phân phối cho cổ đông khác với giá 18.500 đồng/cp. Vốn điều lệ khi đó tăng gấp đôi từ mức 2.145 tỷ đồng lên mức như hiện tại.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 17/12, cổ phiếu VND tăng 3.000 đồng lên 80.000 đồng/cổ phiếu, tăng gấp gần 7 lần so với hồi đầu năm.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sau khi được Trung Quốc cấp phép huy động vốn bổ sung lần thứ 4, Fubon FTSE Vietnam ETF đã phát hành thêm khoảng 67 triệu chứng chỉ quỹ - tương ứng hơn 615 tỷ đồng được giải ngân vào chứng khoán Việt.

Thứ sáu, 02/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia