VNDirect: Trái phiếu doanh nghiệp quý III/2022 chỉ đạt 60.635 tỷ đồng

Theo Báo cáo, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong quý III/2022 đạt mức 60.635 tỷ đồng, giảm mạnh 50,5% so với quý trước, giảm mạnh 70,9% so với cùng kỳ. Tỷ lệ phát hành thành công đạt 98,9%.
VNDirect: Trái phiếu doanh nghiệp quý III/2022 chỉ đạt 60.635 tỷ đồng

Trong đó, tỷ lệ trái phiếu phát hành riêng lẻ và công chúng lần lượt là 97,4% và 2,6%. Trong quý III, có 42 doanh nghiệp phát hành tổng cộng 59.032 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, giảm mạnh 51,7% so với quý trước và giảm 71,1% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong quý đều là các ngân hàng, như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (6.867 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Phương Đông (6.600 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (4.210 tỷ đồng). Ngoài ra, 1.603 tỷ đồng TPDN được phát hành ra công chúng, tăng 434,4% so với quý trước cũng như so với mức nền thấp năm ngoái, chủ yếu cũng tập trung ở nhóm các ngân hàng TMCP.

Trong quý III, tài chính - ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 82,5% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ, tương đương 48.683 tỷ đồng (giảm 39,5% so với quý trước, giảm 37,9% so với cùng kỳ). Ngoài 3 ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất kể trên, các tổ chức tài chính khác có giá trị phát hành lớn nhất bao gồm: Ngân hàng TMCP Á Châu (3.800 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (3.694 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Quân Đội (3.630 tỷ đồng)...

Bất động sản chiếm tỷ trọng 13,7% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ, tương đương 8.091 tỷ đồng (giảm mạnh 45,9% so với quý II/2022, giảm 90,9% so với cùng kỳ). Các doanh nghiệp bất động sản có phát hành riêng lẻ nhiều nhất trong quý bao gồm: Công ty TNHH No Va Thảo Điền (2.300 tỷ đồng), CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (2.285,6 tỷ đồng) và CTCP Fuji Nutri Food (1.000 tỷ đồng).

Tập đoàn đa ngành chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất về giá trị phát hành riêng lẻ với khoản 1.500 tỷ đồng (giảm 89,5% so với quý 2/2022), chỉ có CTCP Tập đoàn Masan phát hành trong quý này.

Các ngành khác chiếm 1,3% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý, tương đương 758 tỷ đồng (giảm 94,0% so với quý trước). Đáng chú ý có CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinfast phát hành 300 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm và Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo phát hành 290 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm.

Thị trường TPDN giảm mạnh

Ngay từ tháng 3/2022, thị trường TPDN đã chậm lại nhằm chờ đợi Nghị định sửa đổi Nghị định 153/NĐ-CP/2020, với mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư cũng như nâng cao chất lượng của thị trường vốn.

Trong bối cảnh đó, tổng giá trị phát hành TPDN trong 9 tháng 2022 giảm mạnh 43,5% so với cùng kỳ xuống còn 248.603 tỷ đồng; trong đó, 240.804 tỷ đồng phát hành riêng lẻ (-42,2% so với cùng kỳ) và 7.799 tỷ đồng phát hành ra công chúng (-66,8% so với cùng kỳ).

Trong đó tài chính - ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu về giá trị phát hành trong 9 tháng năm 2022, chiếm 57,7% tổng giá trị phát hành, giảm 15,2% so với cùng kỳ. Nhóm ngành bất động sản chiếm 21,5% tổng giá trị phát hành, giảm mạnh 67,0% so với 9 tháng năm 2021. Nhóm Tập đoàn đa ngành và các nhóm ngành khác chiếm lần lượt 6,3% và 14,5% tổng giá trị phát hành trong 9 tháng năm 2022, tăng 94,9% và giảm 64,2% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng năm 2022, top 5 các doanh nghiệp phát hành trái phiếu nhiều nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (19.872 tỷ đồng), Tập đoàn Vingroup và các công ty con (16.569 tỷ đồng); Tập đoàn Địa ốc NOVA và các công ty con (15.157 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Phương Đông (12.300 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Á Châu (10.450 tỷ đồng).

TPDN chịu áp lực đáo hạn trong quý IV/2022

Tổng giá trị TPDN riêng lẻ đáo hạn trong quý IV/2022 đạt mức 58.840 tỷ đồng (-9,1% so với quý trước; +87,7% so với cùng kỳ). Trong đó, tỷ lệ TPDN đáo hạn của ngành bất động sản, tài chính - ngân hàng và ngành khác lần lượt là 34,1%, 32,9% và 33,0%.

Theo VNDirect, thống kê của đơn vị này chỉ bao gồm các đợt phát hành TPDN riêng lẻ từ năm 2019 tới nay và không bao gồm các doanh nghiệp phát hành đã thực hiện mua lại trái phiếu trước thời gian đáo hạn.

Ước tính có khoảng 142.200 tỷ đồng TPDN đã được mua lại trong 9 tháng 2022 Trong quý IV, bất động sản tiếp tục là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 34,1% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riêng lẻ trong quý, tương đương 20.071 tỷ đồng (-40,3% so với quý quý 3/2022, +65,2% so với cùng kỳ). Các doanh nghiệp bất động sản có giá trị đáo hạn cao nhất trong quý IV bao gồm: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (3.000 tỷ đồng) và CTCP Bách Hưng Vương (2.980 tỷ đồng)...

Tài chính - Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 32,9% tổng giá trị đáo hạn trong quý IV/2022, tương đương 19.365 tỷ đồng (-19,4% so với quý III/2022, +130,1% so với cùng kỳ). Các tổ chức tài chính có giá trị đáo hạn cao nhất trong quý IV/2022 gồm: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (4.500 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (3.000 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (1.950 tỷ đồng).

Các ngành khác chiếm 33,0% tổng giá trị TPDN riêng lẻ đáo hạn trong quý IV/2022, đạt 19.404 tỷ đồng (+175,8% so với quý 3/2022, +80,0% so với cùng kỳ). Các doanh nghiệp ngoài nhóm bất động sản và tài chính - ngân hàng có giá trị đáo hạn cao nhất gồm: CTCP TNHH Sản xuất và Kinh Doanh Vinfast (9.010 tỷ đồng), CTCP Wealth Power (2.880 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Sovico (2.100 tỷ đồng).

Có thể bạn quan tâm