VSD khiển trách hai công ty chứng khoán SSI và VNDIRECT

VSD khiển trách hai công ty chứng khoán SSI và VNDIRECT

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có quyết định khiển trách CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã: SSI) và CTCP Chứng khoán VNDIRECT (mã: VND) do nhiều lần vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ tr

Cụ thể, trong tháng 10, VNDIRECT đã có 5 lần vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trên tài khoản nhà đầu tư khi thực hiện các giao dịch chứng khoán phái sinh.

Về SSI, trong tháng 10, SSI đã có 6 lần vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trên tài khoản nhà đầu tư khi thực hiện các giao dịch chứng khoán phái sinh.

Quảng cáo

VSD yêu cầu VND và SSI có trách nhiệm tăng cường kiếm soát rủi ro trong hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành nhằm hạn chế các vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ.

Trước đó vào tháng 9, VSD cũng đã khiển trách VnDirect do trong tháng 8/2017 đã có 8 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

>> SHS và VNDirect dẫn đầu thị phần môi giới quý 3/2017 trên HNX

Có thể bạn quan tâm

Theo văn bản mới phát hành, Bộ Tài chính đề nghị doanh nghiệp ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực của chính doanh nghiệp để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu.

Thứ ba, 29/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia