2 tháng đầu năm, Gemadept lãi đột biến 1.254 tỷ đồng

Theo BCTC tại ngày 26/2, Gemadept ghi nhận 1.254 tỷ đồng lãi hợp nhất sau thuế, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.239 tỷ đồng.

2 tháng đầu năm, Gemadept lãi đột biến 1.254 tỷ đồng

Công ty cổ phần Gemadept (Mã: GMD) vừa công bố báo cáo tài chính 2 tháng đầu năm 2018. Đây là báo cáo bất thường doanh nghiệp công bố sau khi hoàn tất bán 49% vốn Gemadept Shipping và 50,9% vốn Gemadept Logistics.

Sau giao dịch bán vốn, Gemadept còn nắm giữ 51% vốn tại Gemadept Shipping (giá trị ghi sổ 104 tỷ đồng) và 49% vốn tại Gemadept Logistics (giá trị ghi sổ 131 tỷ đồng).

Trên báo cáo hợp nhất, công ty ghi nhận lợi nhuận chuyển nhượng vốn tại 2 công ty trên là 1.359 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận này khiến lãi hợp nhất 2 tháng đạt 1.254 tỷ đồng trong khi doanh thu chỉ 492 tỷ. EPS tương ứng 3.956 đồng.

Sau khi bán 2 công ty con, tiền mặt cuối tháng 2 của GMD cũng tăng vọt lên 2.447 tỷ đồng.

Mới đây, Gemadept công bố sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 80% cho cổ đông bằng tiền mặt. Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 15% và trả cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 65%. Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối được thể hiện trên Báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2016 và lợi nhuận thu được từ việc thoái vốn, chuyển nhượng cổ phần trong năm 2018. Với tỷ lệ cổ tức 80% (8.000 đồng/cp), số tiền dự kiến Gemadept chi ra khoảng 2.300 tỷ đồng.

 >> CJ Group chính thức thâu tóm 2 công ty vận tải biển của Gemadept