4 dự án phân bón của Vinachem: Tăng lỗ vượt kế hoạch

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ước tính 4 dự án phân bón lỗ 1.739 tỷ đồng, tăng lỗ 29% so với kế hoạch 2019, tăng lỗ 34% so với cùng kỳ 2018.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Vinachem cho biết, năm 2019, các đơn vị thuộc Vinachem đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đó là khó khăn về nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của toàn Tập đoàn đạt được không cao so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, doanh thu đạt 37.058 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm, bằng 95% so với năm 2018. lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn đạt 1.524 tỷ đồng, giảm 19,2% so với kế hoạch năm, giảm 9,9% so với năm 2018. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng/ người/ tháng, tương đương năm 2018.

Về 4 dự án phân bón “tai tiếng”, Vinachem cho biết, những dự án này có giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế năm 2019 ước đạt 8.581 tỷ đồng, bằng 82% so với kế hoạch 2019, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2018.

Quảng cáo

Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp của 3 dự án giảm, cụ thể: CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc giảm 5%, CTCP DAP- Vinachem giảm 23%, CTCP DAP số 2- Vinachem giảm 20% so với thực hiện năm 2018.

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình là đơn vị duy nhất có giá trị sản xuất tăng, tăng 46% so với năm 2018, tuy nhiên nguyên nhân tăng lại là do giá trị sản xuất trong năm 2018 quá thấp, vì hỏng thiết bị nên phải dừng máy dài ngày.

Về doanh thu, doanh thu của 4 dự án phân bón ước đạt 8.265 tỷ đồng, bằng 79% so với kế hoạch 2019, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tăng 47% so với năm 2018. Các đơn vị còn lại giảm như Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc giảm 10%, DAP- Vinachem giảm 28%,  DAP số 2- Vinachem giảm 34% so với thực hiện năm 2018. Về lợi nhuận, 4 dự án ước lỗ 1.739 tỷ đồng, tăng lỗ 29% so với kế hoạch 2019, tăng lỗ 34% so với cùng kỳ 2018.

Lãnh đạo Vinachem cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục sửa chữa lớn tại các doanh nghiệp/đơn vị thành viên của Tập đoàn theo hướng đảm bảo yêu cầu sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, đặc biệt chú trọng một số đơn vị khó khăn như Đạm Ninh Bình, Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, DAP số 2-Vinachem, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từng vướng vòng lao lý với án tù chung thân, sau khi được ân xá ông Mai Văn Huy đã và đang xây dựng NSH Petro trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Đồng bằng Sông Cửu Long và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Thứ hai, 01/06/2020