Chậm nộp báo cáo tài chính soát xét, 7 doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tạm ngừng giao dịch trên hệ thống Upcom đối với các cổ phiếu của 7 tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018.

Chậm nộp báo cáo tài chính soát xét, 7 doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch

Thời gian tạm ngừng giao dịch trong 3 phiên từ 3/10 đến 5/10/2018. Nếu hết thời hạn tạm dừng giao dịch, doanh nghiệp vẫn không công bố thông tin, HNX sẽ xem xét áp dụng hình thức hạn chế giao dịch.

Trong số các doanh nghiệp trên, CTCP Đầu tư xây dựng Thương mại Dầu khí Idico (PXL) vừa tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông và tái cơ cấu nhân sự.

Tiếp đó là Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Han Corp - mã HAN) có trong danh sách. Trước đó HAN Corp đã từng nhận "án" tạm ngừng giao dịch từ 23/5 đến 25/5/2018 do Han Corp là 1 trong 17 doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Cổ phiếu PXA của Tổng CTCP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An bị hủy niêm yết trên HNX từ 4/6 do lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ và được giao dịch trên UPCoM từ 13/6.

Công ty Cổ phần Beton 6 (BT6) cũng vừa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch từ ngày 20/9 do công bố họp ĐHĐCĐ thường niên.