Đại diện từ Kyoei Steel làm Chủ tịch Thép Việt Ý

Tại ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Thép Việt ý (mã: VIS), ông Toshimasa Zako – đại diện cho cổ đông lớn Kyoei Steel được bầu vào chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Đại diện từ Kyoei Steel làm Chủ tịch Thép Việt Ý

CTCP Thép Việt Ý vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ĐHĐCĐ) nhằm bầu ra các thành viên Ban quản trị, Kiểm soát.

Ngoài ông Toshimasa, Kyoei Steel còn đưa 2 người khác vào HĐQT và Ban kiểm soát của Thép Việt Ý là ông Satoshi Oda và bà Lê Vân Chi.

Một cổ đông lớn khác là Công ty Thái Hưng hiện đang nắm 20% vốn tại VIS cũng đề cử ông Nguyễn Duy Luân vào HĐQT.

Kết quả, tất cả các thành viên được đề cử đều trúng cử. Hiện, thành viên HĐQT Thép Việt Ý gồm 5 ông: Toshimasa Zako, Satoshi Oda, Nguyễn Duy Luân, Yoichi Hoshino, Minoru Sakurai.

Ngoài ra, sau khi miễn nhiệm hàng loạt vị trí cấp cao, HĐQT của Công ty đã tiến hành bổ nhiệm thay thế các vị trí này.

Cụ thể, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Yoichi Hoshino; Phó Tổng giám đốc cấp cao đối với ông Satoshi Oda, ông Satoshi Sugino, ông Hidekazu Fukunishi và ông Nguyễn Ngọc Quyết; bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Hà.

Biến động nhân sự này diễn ra trong bối cảnh, Kyoei Steel đã nâng thành công sở hữu ở VIS lên mức trên 50%. 

Mới đây, Kyoei Steel vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VIS, thời gian giao dịch từ ngày ngày 6/7 đến 5/8. Nếu mua vào thành công, Kyoei Steel sẽ nâng sở hữu tại VIS lên 67,71% vốn, tương đương gần 50 triệu cổ phiếu.

Tập đoàn Thép Kyoei là một trong 10 công ty thép lớn nhất Nhật Bản, được thành lập năm 1947 với lịch sử hoạt động lâu đời, công nghệ tiên tiến và tiềm lực tài chính rất mạnh.

Thông qua việc mua lại cổ phần Thép Việt Ý từ Công ty Thái Hưng hồi tháng 5/2018, Kyoei đã chiếm thêm được khoảng 4% thị phần sản lượng tiêu thụ phôi và thép toàn quốc, qua đó đưa thị phần cộng gộp của Kyoei trên toàn quốc đứng thứ 2, chỉ sau Tập đoàn Hòa Phát (23,9% thị phần năm 2017) và vượt qua thị phần của Posco SS và Pomina.

>> Thái Hưng nâng sở hữu tại Thép Việt Ý lên 65%