Doanh thu phí bảo hiểm tăng 23%, Tập đoàn Bảo Việt lãi trước thuế 1.365 tỷ đồng

Năm 2018, Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất của công ty mẹ và các đơn vị thành viên đạt hơn 41.799 tỷ đồng, tăng trưởng 27,6% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.365 tỷ đồng, giảm 30%.

Doanh thu phí bảo hiểm tăng 23%, Tập đoàn Bảo Việt lãi trước thuế 1.365 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 4/2018 với mức tăng trưởng khả quan.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản Tập đoàn Bảo Việt đạt 113.769 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD, tăng 24,5%. Vốn chủ sở hữu đạt 15.435 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm cuối năm 2017.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý 4/2018, doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 7.725 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ quý 4/2017.

Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 361 tỷ đồng, tăng 59 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ này, Bảo Việt đã chi bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn hơn 3.337 tỷ đồng và chi 55 tỷ đồng cho bồi thường nhận tái bảo hiểm.

Đáng chú ý, mức tăng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc tăng mạnh 23,5% so với cùng kỳ quý 4/2017, lên tới 3.812 tỷ đồng và nâng lũy kế cả năm dự phòng chỉ tiêu này lên tới 15.227 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2018, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm lên tới 25.347 tỷ đồng, tăng 41,5% so với năm 2017 và là mức chi trả cao kỷ lục của Bảo Việt.

Kết thúc năm 2018, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.365 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.134 tỷ đồng, sụt giảm tới 29,5% so với năm 2017.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu chỉ đạt 1.570 đồng/CP, giảm mạnh so với con số 2.278 đồng/CP hồi đầu năm 2018.

Theo các báo cáo, hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn Bảo Việt vẫn tiếp tục ổn định và tăng trưởng ở mức cao với tổng doanh thu hợp nhất đạt 41.799 tỷ đồng, tăng trưởng 27,6% so với năm 2017.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 9.841 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm 2017.

Cùng với đà tăng trưởng chung, các nghiệp vụ chính như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm y tế ước đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận lần lượt là 30,1%, 30% và 26,4%; các nghiệp vụ khác như bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tàu thủy vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt, tiếp tục giữ ngôi đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và tỷ lệ tăng trưởng cao gần gấp đôi so với thị trường.

Ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 thị trường, tăng trưởng mạnh với doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 21.508 tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2017.

Các mảng kinh doanh chính của Tập đoàn Bảo Việt đều ghi nhận tăng trưởng khả quan 

Ở mảng chứng khoán, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lọt top 3 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch trái phiếu và top 10 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất trên 2 sàn HSX và HNX. Năm 2018, tổng doanh thu của BVSC ước đạt 549 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4% so với năm trước.

Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận tổng tài sản quản lý của BVF đạt 53.896 tỷ đồng, tương đương gần 2,5 tỷ USD, tăng trưởng 21,1% so với thời điểm cuối năm 2017. Doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng trưởng 8%.

>> Thương hiệu Bảo Việt được định giá 116 triệu USD