flc

15:27, 29/03/2020

Từ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4, Bamboo Airways sẽ tạm dừng thực hiện chuyến bay thuê chuyến chở khách về từ nước ngoài vì mục đích nhân đạo, do không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro trong thời gian 2 tuần cao điểm của dịch Covid-19.