THẾ GIỚI THƯƠNG GIA

19 giờ trước

Gần 18 năm gắn bó với nghề thiết kế xây dựng, nhưng vì đam mê nên chị Đặng Thu Hằng đã chuyển qua vẽ nghệ thuật và sở hữu thương hiệu Dohandmade – một lĩnh vực nghe có vẻ khá trái ngược với lĩnh vực hoạt động trước đó của chị.