Một công ty con của UDIC sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%

Ngày 22/9/2017, CTCP Xây dựng công nghiệp (mã: ICC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.000 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 29/9/2017.

Một công ty con của UDIC sắp chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%

Năm 2016, kết quả kinh doanh của ICC tăng trưởng đột biến với doanh thu đạt hơn 1.025 tỷ đồng, tăng trưởng 153% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 173% so với cùng kỳ, đạt trên 160 tỷ đồng. Chỉ số EPS đạt 42.157 đồng – thuộc nhóm công ty có EPS cao trên thị trường. Doanh thu và lợi nhuận năm 2016 tăng mạnh do công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ bán căn hộ tại N04 Trần Duy Hưng.

Hiện, ICC có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, tương đương 3,8 triệu cổ phiếu lưu hành. Với thị giá ở mức 44.000 đồng/CP, vốn hoá của ICC hiện lên tới 167 tỷ đồng. Dự tính, công ty sẽ chi ra khoảng 15,2 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức tới đây. 

ICC là một doanh nghiệp xây dựng ít trực thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH MTV. 

>> NCS dự chi gần 24 tỷ đồng trả cổ tức với tỷ lệ 20%