Nửa đầu năm 2019, Petrolimex nộp ngân sách hơn 21.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, nhiên liệu hàng không, vận tải xăng dầu,…) là: 91.696

Doanh thu giảm chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 tháng năm 2019 là 54,9 USD/thùng, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 3.060 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch và tăng 8% so với cùng kỳ.

Trong đó, sản lượng xuất bán xăng dầu 6 tháng năm 2019 là 5.154.128 M3/tấn, tăng 1% so với cùng kỳ 2018; Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu là 1.628 tỷ đồng (chiếm 53% lợi nhuận hợp nhất).

Quảng cáo

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế là 1.432 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 380 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 104 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 122 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 312 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 64 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 131 tỷ đồng; lợi nhuận từ các lĩnh vực kinh doanh khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, công nghệ thông tin, dịch vụ… và hoạt động tài chính, thu nhập khác đạt 319 tỷ đồng.

Tổng số nộp ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 là 21.350 tỷ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 là 2.545 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn là 2.339 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 11%.

>> Tự tin thống lĩnh thị trường xăng dầu, Petrolimex dự kiến nộp ngân sách 45 nghìn tỷ đồng

Có thể bạn quan tâm

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội - Habeco (mã chứng khoán: BHN) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018, 2019.

Thứ hai, 25/01/2021