Bất chấp thua lỗ nặng, Gỗ Trường Thành vẫn phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Bất chấp thua lỗ nặng, Gỗ Trường Thành vẫn phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành dự kiến trình ĐHCĐ về việc phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/CP.

100 triệu cổ phiếu TTF phát hành riêng lẻ bị giới hạn chuyển nhượng 1 năm 

Ngày 26/6 tới đây, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã:TTF) sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2017. Theo tài liệu họp, HĐQT sẽ trình đại hội xem xét phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, ưu tiên nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động công ty.

Nguồn vốn huy động sẽ phục vụ tái cơ cấu nợ vay, nâng cao khả năng về tự chủ vốn, giảm áp lực về tài chính đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đáng chú ý, 100 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2017.

Quảng cáo

Số cổ phiếu nhà đầu tư không mua hết sẽ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Dự kiến, đợt phát hành này thu về 1.000 tỷ đồng giúp công ty trang trải nợ nần, cân đối thanh khoản... 

TTF cũng có tờ trình về việc trình phát hành 7,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (từ thặng dư vốn cổ phần 64 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 17 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016). Tỷ lệ thực hiện quyền 19:1.

Hiện vốn điều lệ của TTF là 1.446 tỷ đồng. Nếu cả hai đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ là hơn 2.522 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2016, TTF có khoản đầu tư tài chính dài hạn 190 tỷ đồng, chủ yếu góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết. Bao gồm, sở hữu 51% vốn tại Công ty TNHH Trồng rừng Trường Thành OJI (giá trị 88 tỷ đồng); 42% vốn tại CTCP Phú Hữu Gia, tương ứng hơn 79 tỷ đồng; 26% vốn tại CTCP Nông lâm nghiệp Trường Thành, tương ứng 22 tỷ đồng và 44% vốn tại CTCP Bao bì Trường Thành.

Năm 2017, Gỗ Trường Thành đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 1.254 tỷ đồng – kế hoạch đến năm 2021 đạt khoảng 2.622 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 35,5 tỷ đồng, phấn đấu đến năm 2021 đạt hơn 319 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

>> Vì sao U&I - Unicons “giải cứu” Gỗ Trường Thành? 

Có thể bạn quan tâm

Mặc dù rủi ro rung lắc sẽ còn tiếp diễn nhưng dự báo chứng khoán tuần tới cơ hội mở rộng nhịp hồi phục vẫn được đánh giá cao với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.100.

Chủ nhật, 29/01/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia