Bộ GTVT yêu cầu VEC bổ sung thêm các phương án đầu tư mở rộng cao tốc TP. HCM – Long Thành

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc VEC đề xuất đầu tư với quy mô 8 làn xe (đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) là chưa phù hợp với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ GTVT yêu cầu VEC bổ sung thêm các phương án đầu tư mở rộng cao tốc TP. HCM – Long Thành

Liên quan đến việc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) không đồng ý với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phương án mở rộng tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 8 làn xe, đại diện Vụ Đối tác công - tư (Bộ GTVT) cho biết: Phương án đầu tư với quy mô 8 làn xe (đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) là chưa phù hợp với Quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ (theo quy hoạch là 10 làn xe).

Với phương án ngân sách Nhà nước tham gia dự án hơn 44% do VEC đề xuất, Bộ GTVT cũng cho biết "khó thực hiện" do Bộ GTVT không còn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để bố trí cho dự án như đề xuất.

Do đó, để bảo tính khả thi đối với việc mở rộng tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bộ GTVT đã đề nghị VEC bổ sung các phương án đầu tư như: Đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP, đầu tư theo phương thức nhượng quyền để so sánh ưu nhược điểm trên cơ sở đó sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét. 

Trong văn bản gửi Bộ GTVT vào đầu tháng 9/2022, VEC kiến nghị Bộ GTVT (cơ quan quản lý Nhà nước về giao thông); Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (đại diện chủ sở hữu), chấp thuận phương án giao VEC tiếp tục đầu tư mở rộng Dự án đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với phạm vi mở rộng là Km4+000 - Km25+920 (nút giao vành đai 2 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu), chiều dài khoảng 21,92 km.

Đoạn tuyến này sẽ được mở rộng với quy mô 8 làn xe có xét đến phân kỳ đầu tư kết cấu công trình cầu (móng, mố, trụ 10 làn xe) (phương án 8+), trong đó đoạn từ nút giao vành đai 2 đến nút giao vành đai 3 (Km 4+000 -Km 8+770) sẽ mở rộng với quy mô 8 làn xe theo quy hoạch.

Đối với đoạn từ nút giao vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Km 8+770 - Km 25+920) được phân kỳ làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đề xuất đầu tư mở rộng với quy mô phần đường là 8 làn xe, phần cầu (kết cấu phần dưới 10 làn xe, kết cấu phần trên 8 làn xe) và giai đoạn 2 sẽ đầu tư mở rộng với lên quy mô 10 làn xe theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Riêng đối với cầu Long Thành, với đơn nguyên cầu mới, VEC đề xuất trong giai đoạn 1 phạm vi cầu dẫn (kết cấu phần dưới là 5 làn xe và kết cấu phần trên là 4 làn xe) và cầu chính là 5 làn xe; giai đoạn 2 sẽ đầu tư mở rộng hoàn chỉnh cầu dẫn lên 5 làn xe. Đối với cầu Long Thành hiện hữu, đơn vị đề xuất dự án kiến nghị không đầu tư mở rộng cầu và kiến nghị tổ chức giao thông châm trước 5 làn xe.

Với phương án đầu tư nói trên, tổng mức đầu tư mở rộng 21,92 km cao tốc TP. HCM - Long Thành dự kiến là hơn 13.882 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong quá trình xây dựng). Trong đó, cơ cấu vốn được xác định vốn ngân sách Nhà nước là 44,4%, còn lại là vốn VEC huy động.

Có thể bạn quan tâm