Bộ Tài chính chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư TPDN phát hành riêng lẻ

Bộ Tài chính chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư TPDN phát hành riêng lẻ

Trường hợp doanh nghiệp không tuân thủ các quy định về công bố thông tin, phát hành trái phiếu doanh nghiệp tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ban hành Chỉ thị về kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Theo Chỉ thị, Bộ trưởng Tài chính yêu cầu Vụ Tài chính ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các quy định liên quan đến chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu UBCKNN chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính ngân hàng, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Cục Tài chính doanh nghiệp, HNX khẩn trương kiểm tra, giám sát tình hình phát hành, giao dịch, cung cấp dịch vụ về TPDN tại các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ, các DN phát hành lớn để báo cáo Lãnh đạo Bộ, hoàn thành trước ngày 10/5/2022. Trường hợp phát hiện dấu hiệu không tuân thủ các quy định pháp luật thì tổ chức thanh tra phát hiện mức độ vi phạm để xử phạt.

Về giám sát chặt chẽ hoạt động phát hành TPDN riêng lẻ theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính yêu cầu UBCKNN có văn bản chỉ đạo các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu chấn chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ về TPDN riêng lẻ trước ngày 28/4/2022.

Quảng cáo

Trong đó, đối với các tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, rà soát chặt chẽ, đảm bảo DN phát hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và pháp luật chứng khoán, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát của mình.

Cùng với đó, rà soát toàn bộ các TPDN đang được đăng ký, lưu ký về khối lượng, tình hình thanh toán gốc, lãi, số lượng và loại hình nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tính đến thời điểm 15/4/2022, báo cáo về HNX trước ngày 30/4/2022.

Cục Quản lý giá thực hiện chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức thẩm định giá, người hành nghề thẩm định giá tuân thủ quy định quy định pháp luật về thẩm định giá, đảm bảo chất lượng thẩm định khi cung cấp dịch vụ thẩm định giá; trong đó, bao gồm việc thẩm định giá các tài sản đảm bảo của doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Đặc biệt, tiếp tục chủ động thông tin tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống; khuyến nghị, cảnh báo sớm những rủi ro cho nhà đầu tư, bảo đảm ổn định tâm lý thị trường.

Bộ Tài chính khẳng định: “Mọi hành vi vi phạm, cố tình gian lận trở thành nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ sẽ bị xử phạt vi phạm theo quy định”, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư cần hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư được mua, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

“Nhà đầu tư phải hết sức cẩn trọng với các hình thức chào mời thông qua việc ký kết "Hợp đồng đầu tư trái phiếu" với các tổ chức (công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp khác) theo hình thức thỏa thuận dân sự không được coi là chủ sở hữu trái phiếu hoặc theo các hình thức đầu tư khác không rõ ràng theo quy định của pháp luật là hết sức rủi ro, dẫn đến việc có thể bị mất tiền và không được pháp luật bảo vệ”, Bộ Tài chính cảnh báo.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

CTCP Tổng Công ty Chè Nghệ An (UPCoM: CNA), CTCP Quốc tế Holding (UPCoM: LMH) và CTCP Xà phòng Hà Nội (UPCoM: XPH) sẽ bị tạm dừng giao dịch trong 3 ngày. Cụ thể là từ ngày 18-20/5.

Thứ tư, 18/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia