Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư về vai trò của các TCTS, công ty chứng khoán

Bộ Tài chính khuyến cáo nhà đầu tư về vai trò của các TCTS, công ty chứng khoán

Theo Bộ Tài chính, việc tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán phân phối chào mời mua TPDN không có nghĩa là các tổ chức này đảm bảo an toàn cho việc mua trái phiếu.

Trước mức tăng trở lại của thị trường TPDN, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa yêu cầu đơn vị trực thuộc theo dõi sát danh sách DN, tổ chức có dấu hiệu bất thường trong phát hành TPDN. Các yếu tố bất thường của DN cần theo sát như: để nhiều công ty con trong cùng hệ sinh thái của DN phát hành; phát hành với lãi suất cao, có dư nợ lớn so với vốn chủ sở hữu...

Cảnh báo tới nhà đầu tư, Bộ Tài chính nêu rõ, trên thị trường TPDN riêng lẻ hiện nay, phần lớn tài sản đảm bảo là bất động sản và các chương trình, dự án, chứng khoán hoặc kết hợp các loại tài sản (bất động sản, chứng khoán). Tài sản đảm bảo được DN phát hành nêu tại bản công bố thông tin, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về điều kiện của tài sản đảm bảo, chất lượng, giá trị của tài sản đảm bảo và cam kết về bảo đảm của DN phát hành.

Quảng cáo

“Nhà đầu tư lưu ý, đối với tài sản đảm bảo là dự án, tài sản hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu, khi thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản có nhiều biến động, giá trị tài sản đảm bảo có thể bị sụt giảm và không đủ để thanh toán gốc, lãi trái phiếu”, Bộ Tài chính cảnh báo đồng thời lưu ý với nhà đầu tư, rủi ro của trái phiếu là rủi ro của DN phát hành.

Bộ Tài chính khẳng định, các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán chỉ là DN cung cấp dịch vụ, hưởng phí dịch vụ từ DN phát hành mà không chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đánh giá tình hình tài chính và khả năng trả nợ của DN phát hành. Do đó, tổ chức này không có trách nhiệm về việc DN có hoàn trả gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn. 

Cùng với đó, nhà đầu tư phải lưu ý, tổ chức bảo lãnh phát hành không có bất kỳ nghĩa vụ nào với nhà đầu tư. Việc bảo lãnh phát hành trái phiếu chỉ là việc tổ chức bảo lãnh có cam kết với DN phát hành, để phân phối số trái phiếu.

6 tháng đầu năm 2022, khối lượng phát hành TPDN đạt gần 258.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2021. Khối lượng phát hành TPDN tập trung chủ yếu trong tháng 1/2022, bắt đầu giảm từ tháng 2 đến tháng 4 và tăng trở lại vào tháng 5/2022 đến nay. Cả nước có tới 241 đợt phát hành TPDN riêng lẻ, chiếm 94,5% so với tổng khối lượng phát hành.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia