Cảng Đà Nẵng chốt trả cổ tức 15% bằng tiền

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện 15%. Với 99 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty cần chi gần 150 tỷ...
Cảng Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (mã chứng khoán: CDN) vừa thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ thực hiện 15% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Với 99 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cảng Đà Nẵng cần chi gần 150 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 20/7/2023.

Bên cạnh đó, CDN cũng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt là 15/6/2023 (ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/6/2023). 

Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Cảng Đà Nẵng (số 26, Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng), bắt đầu từ 20/7/2023.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2023, CDN ghi nhận kết quả kinh doanh gần như đi ngang. Trong đó, doanh thu thuần xấp xỉ cùng kỳ năm 2022, đạt 278 tỷ đồng. Biên lãi gộp lùi nhẹ từ 40,1% xuống còn 39,2%.

Sau cùng công ty thu về hơn 66 tỷ đồng lãi ròng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu tài chính (chủ yếu là lãi tiền gửi) hơn 9 tỷ đồng, tăng 63% cùng với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 36% và 7%.

Tính đến thời điểm 31/3/2023, Công ty ghi nhận tổng tài sản hơn 2.095 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 14%, đạt hơn 217 tỷ đồng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 60%, lên gần 125 tỷ đồng.

Nợ phải trả phần lớn là nợ vay dài hạn với hơn 285 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm.

Năm 2023, CDN đặt mục tiêu đạt 340 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gần như đi ngang so với thực hiện năm 2022. So với kế hoạch, công ty đã thực hiện được 24% mục tiêu lợi nhuận sau quý 1/2023.

Tại Đại hội cổ đông năm 2023, Cảng Đà Nẵng đã thông qua Tờ trình 414/TTr-CĐN do TGĐ Trần Lê Tuấn ký, về việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động.

Theo nghị quyết của cổ đông, công ty chấp thuận giao hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để cơ quan có thẩm quyền cho phép Cảng Đà Nẵng được đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động.

Để thực hiện dự án này, CDN dự kiến huy động khoảng 7.400 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vốn vay.

Ngoài dự án Bến cảng Liên Chiểu, Cảng Đà Nẵng được Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Dịch vụ logistics Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang). 

Đồng thời Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã có Công văn 5566 thông báo kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi để Cảng Đà Nẵng triển khai đầu tư xây dựng dự án.

Theo đó, Sở cho biết hiện nay Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án Trung tâm Dịch vụ logistics Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã trình Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VMIC) phê duyệt dự án để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Dự kiến Trung tâm Dịch vụ logistics Hòa Nhơn sẽ được khởi công xây dựng trong quý 4/2023.

Cảng Đà Nẵng
Diễn biến thị giá cổ phiếu CDN thời gian qua

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu CDN đang dừng ở mức 27.100 đồng/cổ phiếu tại ngày 19/5/2023. Thị giá vốn hóa trên thị trường vào khoảng 2.682 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm