Cen Land ghi nhận 198 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm 2022

BCTC hợp nhất quý 4/2022 của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE: CRE) ghi nhận quý lỗ gộp đầu tiên của doanh nghiệp này kể từ khi lên sàn.
Cen Land ghi nhận 198 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm 2022

Theo BCTC quý 4 hợp nhất của Cen Land, trong quý 4/2022, Cen Land đạt doanh thu thuần 175 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp CRE âm 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gộp 348 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 14% xuống 36 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng giảm 27% còn 34 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay.

Sau khi trừ đi các chi phí, CRE lỗ thuần 86 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ lãi 162 tỷ đồng.

Kết quả, Cen Land báo lỗ sau thuế quý 4/2022 58,6 tỷ đồng, trái ngược với kết quả cùng kỳ năm 2021 lãi 122 tỷ đồng.

Đây là quý lỗ gộp đầu tiên của doanh nghiệp này kể từ khi lên sàn.

Tính cả năm, doanh thu Cen Land đạt gần 3.491 tỷ đồng, giảm 38% và lãi ròng gần 197 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, Cen Land đặt mục tiêu doanh thu 8.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm, công ty thực hiện được 41% mục tiêu doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Cen Land cả năm 2022 là môi giới vẫn đạt hơn 1.400 tỷ đồng doanh thu, tương đương năm trước, bất chấp khó khăn chung của thị trường.

Doanh thu mảng đầu tư bất động sản đạt 2.075 tỷ đồng, chỉ bằng 50% so với năm trước do thị trường gặp khó khăn. Nguyên nhân do một số dự án thứ cấp không kịp ra hàng. Công ty đã dự đoán trước được tình hình thị trường bất động sản bất lợi nên không đẩy mạnh đầu tư thứ cấp, đặc biệt trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.

Tại ngày 31/12/2022, Cen Land ghi nhận tổng tài sản tăng 22%, đạt 7.667 tỷ đồng. Chủ yếu tăng mạnh ở các khoản phải thu ngắn hạn từ 1.977 tỷ đồng đầu kỳ lên 4.417 tỷ đồng.

Trong đó, phải thu của khách hàng tăng từ 584 tỷ đầu năm lên 760 tỷ. Khoản phải thu về cho vay ngắn hạn tăng từ gần 104 tỷ lên hơn 618 tỷ. Khoản phải thu ngắn hạn khác tăng từ gần 1.079 tỷ lên gần 2.961 tỷ.

Ở chiều ngược lại, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty giảm mạnh từ gần 1.464 tỷ về gần 284 tỷ đồng.

Điều này dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm của công ty tiếp tục âm gần 2.344 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 376 tỷ đồng.

Nhờ việc hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 4.636 tỷ đồng thông qua phát hành 262 triệu cổ phiếu chia thưởng chào bán ra công chúng trong năm 2022, vốn chủ sở hữu của CRE tăng mạnh 63% đạt gần 5.620 tỷ đồng.

Cùng với tổng nợ phải trả của Cen Land giảm mạnh 28%, chỉ còn 2.047 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu chỉ còn 0,36 và trên tổng tài sản chỉ còn 0,27. Đây là mức khá thấp so với các doanh nghiệp bất động sản cùng ngành.

Có thể bạn quan tâm