Chốt phương án "chống nghẽn lệnh": Chuyển giao dịch cổ phiếu từ HoSE sang HNX

Chốt phương án

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX.

Theo đó, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 25/TTr-UBCK ngày 2/3/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE.

Cụ thể, doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội đồng cổ đông gửi cho hai sở giao dịch này.

Sau đó, HNX khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE (không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới). Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Quảng cáo

Đồng thời, HoSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

Bên cạnh đó, cổ phiếu của các công ty chuyển giao dịch hiện nằm trong bộ chỉ số VN-Index của HoSE sẽ được đưa ra khỏi bộ chỉ số của sở giao dịch này trong thời gian tạm thời chuyển giao dịch sang HNX. Tạm thời chưa xem xét chuyển giao dịch đối với các cổ phiếu của các công ty hiện nằm trong bộ chỉ số VN30.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu HoSE và HNX, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam khẩn trương xử lý để doanh nghiệp có thể chuyển giao dịch tương tự như các trường hợp chuyển niêm yết đã thực hiện từ trước đến nay và thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp và công chúng đầu tư.

Cơ chế này được áp dụng từ ngày 03/03/2021. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế này khi chuẩn bị xong giải pháp công nghệ giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HoSE.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong ngày 8/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thứ năm, 08/12/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia