Chứng khoán SSI báo lãi trước thuế 3.326 tỷ đồng năm 2021, tăng trưởng gần 113%

Chứng khoán SSI báo lãi trước thuế 3.326 tỷ đồng năm 2021, tăng trưởng gần 113%

Lũy kế cả năm 2021, Công ty Chứng khoán SSI ghi nhận tổng doanh thu 7.773 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.326,8 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 72% và 113% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo thông tin từ Công ty Chứng khoán SSI, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý IV/2021 đạt lần lượt 2.681,5 tỷ đồng và 1.264,3 tỷ đồng. Lũy kế năm 2021, SSI ghi nhận tổng doanh thu 7.772,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3.326,8 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 71,7% và 112,6% so với năm 2020.

Các lĩnh vực kinh doanh đều ghi nhận kết quả kinh doanh tốt, trong đó dịch vụ chứng khoán, nguồn vốn và kinh doanh tài chính cũng như hoạt động đầu tư là các lĩnh vực có đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu của Công ty.

Cụ thể: Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 794 tỷ đồng trong quý 4, tăng trưởng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới tại SSI đã tăng 53% so với quý trước và tăng 379% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cũng dẫn đầu thị trường về mảng cho vay ký quỹ, với dư nợ cuối quý đạt mức kỷ lục 22.716 tỷ đồng, xấp xỉ ngưỡng 1 tỷ USD. Doanh thu từ mảng cho vay và phải thu đạt 556 tỷ đồng, tăng trưởng 261% so với quý 4/2020.

Quảng cáo

Cùng với đó, doanh thu từ dịch vụ ngân hàng đầu tư trong quý tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 28,2 tỷ đồng.

Doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính đạt 220 tỷ đồng, chiếm 8,2% doanh thu Công ty. Hoạt động đầu tư ghi nhận 1.070 tỷ đồng doanh thu, chiếm 40% tổng doanh thu và tăng trưởng 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 31/12/2021, SSI ghi nhận tổng tài sản 50.359 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 13.887 tỷ đồng.

Vừa qua, Đại hội Đồng Cổ đông Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 với giá chào bán là 15.000 đồng. Sau khi hoàn thành đợt chào bán, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng lên 14.921 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ.

Phía SSI cho biết thêm, dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 ước đạt 3.350 tỷ đồng – đây là mức lợi nhuận kỉ lục SSI ghi nhận sau 21 năm hoạt động, vượt 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Kể từ cuối tháng 2/2023 đến nay, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh có tổng cộng 11 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 219 tỷ đồng.

Thứ sáu, 02/06/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia