Cổ phiếu PDR có thể lọt rổ FTSE Vietnam Index trong kỳ cơ cấu quý 4/2023

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán BIDV dự báo cổ phiếu PDR sẽ được thêm mới vào rổ FTSE Vietnam và không loại bỏ cổ phiếu nào...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cổ phiếu PDR có thể lọt rổ FTSE Vietnam Index trong kỳ cơ cấu quý 4
Cổ phiếu PDR có thể lọt rổ FTSE Vietnam Index trong kỳ cơ cấu quý 4

Đầu tháng 12 tới đây, các nhà đầu tư cần chú ý đến một sự kiện chính là hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF. Cụ thể , ngày 1/12, FTSE sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index.

Sau đó không lâu, ngày 8/12, MarketVector cũng sẽ công bố danh mục cổ phiếu thuộc chỉ số MarketVector Vietnam Local Index. Đối với bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index, chỉ số tham chiếu của quỹ Fubon ETF sẽ chưa đến kỳ rà soát cổ phiếu thành phần.

Ngày 15/12/2023 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này. Hiện tại, tổng tài sản của quỹ FTSE ETF (tham chiếu và FTSE Vietnam Index) đạt 338 triệu USD (khoảng 8.200 tỷ đồng) và quỹ V.N.M ETF đạt 545 triệu USD (khoảng 13.200 tỷ đồng)

Trên cơ sở dữ liệu tại ngày 22/11/2023, Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số, cụ thể như sau:

Ảnh chụp Màn hình 2023-11-27 lúc 13.27.08.png
Nguồn: Chứng khoán BIDV

Với rổ MarketVector Vietnam Local Index (chỉ số tham chiếu cho VNM ETF), Chứng khoán BIDV dự báo sẽ không thêm mới và loại bỏ cổ phiếu nào. Tuy nhiên, cần lưu ý đối với cổ phiếu HNG có nguy cơ bị loại do không đáp ứng điều kiện ngưỡng tỷ trọng vốn hóa lũy kế.

Với rổ FTSE Vietnam Index (chỉ số tham chiếu cho FTSE ETF), Chứng khoán BIDV dự báo sẽ thêm mới cổ phiếu PDR và sẽ không loại bỏ cổ phiếu nào. Giá trị tính toán có thể thay đổi do ngày chốt dữ liệu, hệ số tỷ lệ free-float mà MarketVector và FTSE áp dụng. Với dự báo được đưa ra, Chứng khoán BIDV ước tính hai quỹ ETF sẽ mua ròng hơn 4,8 triệu cổ phiếu PDR, qua đó chiếm tỷ trọng 1,62% trong danh mục.

Ngoài mã bất động sản trên, nhiều cổ phiếu khác cũng được dự báo mua ròng trên 1 triệu đơn vị như: VNM (2,98 triệu cổ phiếu), VIC (5,9 triệu cổ phiếu), VHM (2 triệu cổ phiếu), GEX (2 triệu cổ phiếu).

Ở chiều hướng ngược lại, các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong giai đoạn cơ cấu danh mục sẽ gồm: SSI (5 triệu cổ phiếu), VIX (3,5 triệu cổ phiếu), EIB (2 triệu cổ phiếu), VRE (2 triệu cổ phiếu)…

Có thể bạn quan tâm