CTCP Thế giới số sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80%

CTCP Thế giới số sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 80%

Hội đồng quản trị CTCP Thế giới số (Digiworld - Mã: DGW) vừa công bố nghị quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Digiworld sẽ phát hành 72.478.044 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 80%, tương ứng cổ phiếu sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 80 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm cuối năm 2021 là hơn 838 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến là tháng 6 đến tháng 7 năm nay và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Digiworld dự kiến tăng từ 907,5 tỷ lên 1.632 tỷ đồng. 

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu thưởng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 còn thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động (ESOP) năm 2022 với giá 10.000 đồng/cp, theo tỷ lệ tối đa 2,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Về tình hình kinh doanh quý I, công ty ghi nhận doanh thu thuần 7.009 tỷ và lợi nhuận sau thuế 211 tỷ đồng; tăng lần lượt 40% và 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2021, Digiworld đã đạt hơn 26% kế hoạch năm cho cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo quy định pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán, ngoài Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Việt Nam và công ty con không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

Thứ hai, 04/07/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia