Đề xuất Bộ GTVT là đầu mối thực hiện 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Đề xuất Bộ GTVT là đầu mối thực hiện 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Tại Tờ trình gửi Quốc hội lần này, Chính phủ đề xuất Bộ GTVT là đầu mối tổ chức thực hiện đầu tư dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông thay vì giao UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua triển khai đầu tư xây dựng như phương án trước đây.

Chính phủ vừa có Tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ  giai đoạn 2021 - 2025.

Đây là phương án đầu tư đã được cập nhật, tiếp thu ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đề xuất mới nhất của Chính phủ, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 có địa điểm xây dựng là từ Hà Tĩnh (Bãi Vọt) đến Quảng Trị (Cam Lộ), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa), từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, dự án sẽ đầu tư khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư công. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng tỷ đồng. Tiến độ thực hiện là chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương trong bước nghiên cứu khả thi. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng phương án thu phí để thu hồi vốn hoàn trả vào ngân sách trung ương.

Quảng cáo

Đặc biệt, tại Tờ trình lần này, Chính phủ đề xuất Bộ GTVT là đầu mối tổ chức thực hiện đầu tư dự án thay vì giao UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua triển khai đầu tư xây dựng.

Trường hợp địa phương có đủ năng lực, kinh nghiệm về quản lý đầu tư xây dựng công trình và có văn bản đề xuất được thực hiện, Chính phủ sẽ xem xét giao thực hiện đầu tư dự án thành phần thuộc địa giới hành chính của địa phương đó.

"Trường hợp địa phương không đủ năng lực, kinh nghiệm, Bộ GTVT sẽ trực tiếp thực hiện đầu tư", tờ trình của Chính phủ nêu rõ.

Trong tờ trình tháng 11, Chính phủ đề xuất Quốc hội quyết định việc giao UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì các dự án thành phần bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến đề xuất giao UBND các tỉnh, thành tổ chức đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông, một số đại biểu Quốc hội cho rằng đây là dự án lớn, đóng vai trò rất quan trọng đối với phát triển đất nước.

Theo các địa biểu, việc giao cho địa phương sẽ không phù hợp với Luật Giao thông đường bộ, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý tài sản công, không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện.

Có đại biểu chỉ ra cao tốc Bắc - Nam là công trình cấp đặc biệt với tiêu chuẩn cao, đòi hỏi năng lực quản lý, trình độ chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu dự án quan trọng quốc gia với hệ thống tiêu chuẩn thống nhất. Việc giao cho địa phương thực hiện khó đảm bảo được các yêu cầu trên.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia