Doanh thu thuần KBC giảm 65% so với cùng kỳ năm 2021

Doanh thu thuần KBC giảm 65% so với cùng kỳ năm 2021

Mới đây, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HOSE: KBC) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022, trong đó, doanh thu thuần vẫn tiếp tục giảm 65%, về gần 692 tỷ đồng.

Theo lý giải của KBC, doanh thu thuần giảm mạnh là do doanh thu từ mảng cho thuê khu công nghiệp (KCN) giảm hơn 82% so với quý 1/2021, còn hơn 317 tỷ đồng. Mặt khác, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản lại khá khả quan đạt gần 288 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng hơn 67% lên gần 70 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và cho vay. Chi phí tài chính cũng tăng 53% lên 144,5 tỷ đồng phần lớn đến từ chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44% trong khi chi phí bán hàng được tiết giảm 73%. 

Quảng cáo

Nhờ khoản phát sinh gần 499 tỷ đồng do chênh lệch phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh, lãi ròng của KBC trong 3 tháng đầu năm 2022 chỉ giảm 20%, về mức 481 tỷ đồng. 

Theo báo cáo thường niên 2022, KBC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế 4.500 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,3 lần và 4,7 lần năm trước. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, công ty mới thực hiện được 7% kế hoạch doanh thu và gần 12% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của KBC đạt gần 32 ngàn tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt tăng 20%, lên hơn 3 ngàn tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính đi ngang ở mức 7.221 tỷ đồng trong đó nợ ngắn hạn giảm 9,3% xuống 1.375 tỷ đồng còn nợ dài hạn tăng 5,5% lên 5.846 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia