EVNGENCO 2 chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ 1/7/2021

EVNGENCO 2 chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ 1/7/2021

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định phê duyệt về các nội dung trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu chuyển Công ty mẹ - EVNGENCO 2 sang công ty cổ phần vừa được tổ chức tại Cần Thơ.

Kết quả bầu cử tại Đại hội, có 100% tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất thành phần Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được giới thiệu.

Hội đồng quản trị EVNGENCO 2- CTCP đã tiến hành họp phiên thứ nhất, biểu quyết, quyết định giao ông Trần Phú Thái, Thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng.

Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Văn Tùng- Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Quảng cáo

Ngay sau Đại hội, EVNGENCO2 sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh và chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước và dự kiến chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/07/2021.

Đây là đơn vị doanh nghiệp nhà nước đầu tiên thực hiện cổ phần hóa thành công theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước kể từ khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập đến nay.

Hiện nay, EVNGENCO 2 đã và đang triển khai nhiều dự án năng lượng sạch trên khắp cả nước với quy mô 59 MW. Ngoài ra, một số dự án khác cũng đã có chủ trương thực hiện và đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư.

Tính đến cuối năm 2020, EVNGENCO 2 sở hữu các nhà máy điện có tổng công suất lắp đặt là 4.461 MW, chiếm khoảng 6,4% tổng công suất toàn hệ thống và 15,1% tổng công suất của EVN.

EVNGENCO 2 có cơ cấu công nghệ phát điện đa dạng, bao gồm nhiệt điện than (chiếm tỷ trọng 51%), thủy điện (chiếm tỷ trọng 30%), nhiệt điện dầu (chiếm tỷ trọng 19%), có khả năng tham gia thị trường điện rất linh hoạt.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) có kế hoạch phát hành hơn 3,3 triệu cổ phiếu ESOP vào quý 3 và đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp này phát hành ESOP.

Thứ ba, 22/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia