FPT Telecom bị yêu cầu truy nộp 40,3 tỷ đồng

FPT Telecom bị yêu cầu truy nộp 40,3 tỷ đồng

Trong đó, khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại doanh nghiệp chưa đủ điều kiện là 1,1 tỷ đồng; giảm khoản chi phí phải nộp về Quỹ viễn thông công ích trích vượt là 31,5 tỷ đồng; tăng thuế thu

Theo Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước năm 2017 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa được Kiểm toán Nhà nước hoàn thành, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) phải nộp về ngân sách là 40,3 tỷ đồng. 

Năm 2017, FPT Telecom đạt 6.142 tỷ đồng doanh thu, 771 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo lãnh đạo FPT Telecom, năm 2017, FPT Telecom đã phải nộp phí viễn thông công ích 1,5%/doanh thu; bên cạnh đó là phí thương quyền 0,5%/doanh thu.

Quảng cáo

Trước đây, loại phí này áp dụng với các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại, nhưng nay áp dụng với cả nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Năm 2018, Công ty sẽ phải chịu phí thương quyền truyền hình với mức đóng 0,5% doanh thu. Những mức phí trên ước tính làm giảm khoảng 10% lợi nhuận của Công ty.

 

Có thể bạn quan tâm

Nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX đang lên kế hoạch thoái hết 23,27% vốn VIX để cơ cấu danh mục, dự kiến thu về khoảng 1.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 30/11 – 29/12/2022 theo phương thức khớp kệnh hoặc thoả thuận.

Thứ bảy, 26/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia