Hải Phát, Vimedimex, Xuất nhập khẩu An Giang tiếp tục bị HOSE nhắc nhở vì chậm nộp báo tài chính

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tiếp tục có công văn nhắc nhở Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex (VMD), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) chậm nộp báo cáo thường niên năm 2022…
nộp chậm báo cáo

Theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo mẫu quy định và công bố báo cáo này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thông tin tài chính trong báo cáo thường niên phải phù hợp với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa công bố thông tin theo quy định dù đã hết thời hạn nộp báo cáo.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tiếp tục có công văn nhắc nhở Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex (VMD), Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) nộp chậm báo cáo thường niên năm 2022. Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) nộp chậm báo cáo tài chính quý 1/2023.

HOSE cho biết, hiện đã hết thời hạn nộp báo cáo nhưng HOSE vẫn chưa nhận được báo cáo theo quy định của các công ty trên. Do đó, HOSE nghiêm khắc nhắc nhở và đề nghị các công ty khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

Giải trình về việc chậm công bố thông tin, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cho biết do chưa phát hành được Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán, nên Angimex chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022 do theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC, thông tin tài chính trong Báo cáo thường niên phải phù hợp với Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán. 

Hiện Angimex đang khẩn trương thực hiện việc đàm phán với trái chủ và sẽ thực hiện việc nộp Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán ngay sau khi công ty kiểm toán ký Báo cáo tài chính, tiếp theo đó Angimex sẽ công bố Báo cáo thường niên năm 2022 theo quy định. 

Còn theo Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát do Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán và nộp chậm hơn do đó báo cáo tài chính quý 1/2023 nộp chậm.

Có thể bạn quan tâm