flc

22:39, 04/05/2021

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021, Tập đoàn FLC (mã: FLC) ghi nhận doanh doanh thuần hơn 2.560 tỷ đồng, lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia