IPO

12:37, 29/08/2021

Bắc Kinh đang để mắt đến các quy định mới có thể hạn chế các công ty công nghệ địa phương niêm yết cổ phiếu tại Hoa Kỳ, The Wall Street Journal (TWSJ) đưa tin.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia