HoSE huỷ niêm yết cổ phiếu FLC Faros

Hơn 567 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) bị huỷ niêm yết bắt buộc từ ngày 5/9. - VnExpress
HoSE huỷ niêm yết cổ phiếu FLC Faros

Thông tin trên vừa được Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) phát ra chiều 25/8, một ngày sau khi đơn vị này gửi văn bản cho FLC Faros để cảnh bảo về khả năng huỷ niêm yết bắt buộc.

Hôm qua, HoSE cho biết đã nhận được giải trình về nghĩa vụ công bố thông tin của ROS, nhưng nhận thấy công ty có khả năng không công bố đúng hạn báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, công ty này vẫn chưa nộp nhiều tài liệu khác như báo cáo tài chính quý I và II/2022, báo cáo tài chính kiểm toán và báo cáo thường niên 2021. Công ty cũng chưa họp đại hội đồng cổ đông thường niên, chưa đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu và chưa có người đại diện pháp luật.

HoSE nhận định ROS có thể tiếp tục vi phạm công bố thông tin và điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư. Theo quy định hiện hành, cổ phiếu bị huỷ niêm yết nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM. Khi đó, biên độ dao động giá mỗi phiên là 15%, thay vì 7% như ở HoSE. Doanh nghiệp có cổ phiếu bị huỷ niêm yết bắt buộc chỉ được đăng ký niêm yết trở lại sau khi giao dịch tối thiểu hai năm trên UPCoM.

Ông Nguyễn Bình Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - tuần trước gửi văn bản trình bày với HoSE về lộ trình thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp niêm yết. Tuy nhiên, người đứng đầu công ty không cam kết ngày cụ thể cho việc công bố các tài liệu theo quy định mà cho biết sẽ thực hiện ngay khi đáp ứng các điều kiện như chọn được đơn vị kiểm toán, thay đổi được người đại diện pháp luật, tổ chức thành công đại hội bất thường.

Có thể bạn quan tâm