FLC Faros bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT thay bà Hương Trần Kiều Dung

Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) vừa có báo cáo thay đổi nhân sự sau khi Chủ tịch HĐQT là bà Hương Trần Kiều Dung bị khởi tố và bắt tạm gia.
FLC Faros bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT thay bà Hương Trần Kiều Dung

FLC Faros đã có công bố thông tin bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý của công ty.

Bà Nguyễn Bình Phương thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại ROS từ ngày 21/4 để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật thay bà Hương Trần Kiều Dung.

Được biết, bà Phương sinh năm 1973, bà có bằng cử nhân Ngoại ngữ. Bà Phương gia nhập công ty từ năm 2011 đến năm 2020 bà giữ chức Tổng giám đốc ROS.

Ngoài chức vụ lại ROS, bà Phương hiện là chánh văn phòng HĐQT FLC Faros, Thành viên HĐQT Faros, Phó Tổng giám đốc, công bố thông tin và Thành viên HĐQT của HAI.

Bà Phương hiện đang nắm 39.200 cổ phiếu ROS. 

Bên cạnh đó, ông Lê Tuấn Hùng cũng đã từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc thường trực kể từ ngày 21/04 và được chuyển sang trở thành Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

Có thể bạn quan tâm