Hưng Thịnh Incons tăng trưởng doanh thu 14% trong 6 tháng đầu năm

Hưng Thịnh Incons tăng trưởng doanh thu 14% trong 6 tháng đầu năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Hưng Thịnh Incons đạt 3.245 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ năm trước), biên lợi nhuận gộp đạt 9,7%

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (MCK: HTN) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2022.

Theo đó, doanh thu hợp nhất quý II/2022 của Hưng Thịnh đạt 1.757 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ; Lợi nhuận gộp tăng 31% lên 190 tỷ đồng nhờ vào việc kiểm soát tốt chi phí giá vốn, kéo theo biên lợi nhuận gộp của quý II/2022 đạt 10,8%.

Quảng cáo

Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng ghi nhận đạt 86,2 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Hưng Thịnh đạt 3.245 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ 2021) và lợi nhuận sau thuế đạt 129,4 tỷ đồng (tăng 8%), lần lượt hoàn thành 44% và 49% kế hoạch kinh doanh cả năm.

Biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm cũng được cải thiện từ mức 8,7% của năm 2021 lên 9,7% trong năm 2022.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia