Masan Consumer cho công ty mẹ vay 7.800 tỷ

Masan Consumer cho công ty mẹ vay 7.800 tỷ

Theo thuyết minh BCTC quý II/2019 của Masan Consumer, công ty đang cho công ty mẹ TNHH MTV Masan Consumer Holdings vay 7.833 tỷ đồng, hưởng lãi suất 6,5%, khoản vay này đáo hạn vào ngày 31/12/2022.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã: MCH) vừa công bố BCTC quý II và 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, trong quý II, Masan Consumer đạt 4.265 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,3% cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu của Masan Consumer , ngành gia vị vẫn đóng góp nhiều nhất với 40%, tiếp theo là mì ăn liền (25%), đồ uống (20%) và các sản phẩm khác như café, bia và thịt chế biến.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý II đạt 809 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 801,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu công ty đạt hơn 8.090 tỷ đồng tăng 8,9%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.610 tỷ đồng, tăng 4,6% so với 6 tháng đầu năm 2018.

Quảng cáo

Tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản của Masan Consumer đạt 18.471 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ so với đầu năm. Trong đó tiền và tương đương tiền đạt gần 2.270 tỷ. Các khoản nợ đa phần là vay ngắn hạn với hơn 3.500 tỷ trong khi nợ dài hạn khoảng 82,6 tỷ.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy Masan Consumer đang cho một bên liên quan vay 7.833 tỷ không có bảo đảm và hưởng lãi suất 6,5%, khoản vay này đáo hạn vào ngày 31/12/2022. Bên liên quan này là công ty mẹ TNHH MTV Masan Consumer Holdings.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được thưởng 15 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông).Số lượng cổ phần phát hành dự kiến là 91.946.767 cổ phần. Thời điểm phát hành dự kiến tháng 8-9 năm 2019 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Trước đó, Masan Consumer cũng đã hoàn tất phát hành 3.049.325 cổ phiếu ESOP cho 582 cán bộ công nhân viên, nhằm tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 6.309,78 tỷ đồng.

 >> Masan Nutri-Science đổi tên thành Masan MEATLife

 

Có thể bạn quan tâm

Với việc sở hữu hơn 5,16 triệu cổ phiếu HDB, CTCP Địa ốc Phú Long dự kiến thu về hơn 120 tỷ đồng. Nhiều khả năng số cổ phiếu này sẽ được chuyển nhượng nội bộ cho Tổng Giám đốc Sovico theo phương thức thoả thuận.

Thứ hai, 25/10/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia