Nhà Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng

Ngày 22/4 tới đây, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022. Theo tờ trình đại hội, KDH đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, tương ứng tăng 7% và 16% so với 2021. Cổ tức năm 2022 dự kiến là 10%.
KDH đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng
KDH đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính, năm 2021, Khang Điền ghi nhận doanh thu hơn 3.738 tỷ đồng, (giảm 18%) và lợi nhuận sau thuế hơn 1.202 tỷ đồng (tăng 4%) so với năm trước. So với kế hoạch thì mức doanh thu này chỉ đạt 78% nhưng lợi nhuận thì vượt nhẹ.

HĐQT Nhà Khang Điền nhận định: Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng nhưng với nền tảng cơ bản vững chắc, chiến lược kinh doanh hiệu quả, phản ứng nhanh nhạy, linh hoạt, Khang Điền vẫn đạt được những kết quả nhất định về doanh thu, lợi nhuận, duy trì và ổn định cơ cấu tài chính an toàn.

Vốn chủ sở hữu của Khang Điền trong năm 2021 đạt 10.221 tỷ đồng, tăng 2.063 tỷ đồng. Với tỷ trọng chiếm 71% tổng nguồn vốn, vốn chủ sở hữu trở thành nguồn vốn chủ lực trong việc hình thành tài sản của công ty.

Về định hướng trong năm 2022, Khang Điền sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển quỹ đất tại khu vực TP.HCM, từng bước hoàn chỉnh thủ tục pháp lý cho các dự án hiện hữu tại TP.Thủ Đức, Q.Bình Tân và Bình Chánh.

Cụ thể, Khang Điền sẽ hoàn tất xây dựng và triển khai kinh doanh: Dự án The Classia tại P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức với quy mô 4,3ha và dự án The Privia tại P.An Lạc, Q.Bình Tân với quy mô 1.8ha. Ngoài ra, Công ty sẽ triển khai xây dựng Dự án Clarita tại P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức với quy mô 5,8ha...

Khang Điền sẽ trình đại hội phương án chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu cho năm 2021 và với phương án này, Khang Điền sẽ phát hành hơn 64 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến 31/12/2021.Ngoài ra, Nhà Khang Điền dự kiến phát hành 9,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 24.000 đồng/cổ phiếu.

Khang Điền dự kiến phát hành 20 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 VND/trái phiếu để huy động 2.000 tỷ đồng
Khang Điền dự kiến phát hành 20 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 VND/trái phiếu để huy động 2.000 tỷ đồng

Một vấn đề đáng chú ý là HĐQT Khang Điền cũng trình đại hội xem xét và thông qua Báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 trong bối cảnh trái phiếu doanh nghiệp được xem là khá “nhạy cảm”.

Cụ thể, mới đây, HĐQT Khang Điền đã thông qua phương án phát hành 20 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 VND/trái phiếu để huy động 2.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định tối thiểu 9%, tối đa 10%.

Nếu thành công, số tiền 2.000 tỷ đồng này sẽ được Khang Điền “bơm” vào 2 công ty con. Trong đó, 1.600 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc thông qua hình thức cho vay để thanh toán một phần chi phí tại hai dự án ở Q.Bình Tân, TP.HCM, bao gồm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo - khu A (P.Tân Tạo A) và dự án Khu nhà ở cao tầng (P.An Lạc).

400 tỷ đồng sẽ được bổ sung vào vốn hoạt động thông qua hình thức cho vay đối với Công ty CP Bất động sản Thủy Sinh để thanh toán một phần chi phí xây dựng, phát triển dự án Khu nhà ở thấp tầng tại P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Có thể bạn quan tâm