Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam sắp thu về 4 tỷ đồng tiền cổ tức từ công ty con Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM

Với gần 5,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM sẽ phải chi gần 8 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam sắp thu về 4 tỷ đồng tiền cổ tức từ công ty con Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam sắp thu về 4 tỷ đồng tiền cổ tức từ công ty con Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM (mã chứng khoán: STC) vừa thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt.

Theo đó, tỷ lệ chi trả cổ tức là 14%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 1.400 đồng. Với gần 5,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM sẽ phải chi gần 8 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Trong đó, công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ nhận về hơn 4 tỷ đồng, tương ứng tổng tỷ lệ nắm giữ là 52,54% vốn điều lệ.

Công ty cho biết thời gian đăng ký cuối cùng là ngày 11/3/2024, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8/3/2024. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến bắt đầu từ ngày 5/4/2024.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 4/2023 mới công bố, Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM ghi nhận doanh thu thuần đạt 171,2 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán đạt hơn 138 tỷ đồng. Khấu trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của công ty đạt 33,1 tỷ đồng, thấp hơn 27% so với quý 4/2022.

Các chi phí trong kỳ đều giảm mạnh, trong đó chi phí tài chính giảm 36,3% xuống mức hơn 148 triệu đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng ghi nhận giảm so với cùng kỳ, lần lượt đạt 15,9 tỷ đồng và 13 tỷ đồng.

Kết quả, Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM báo lãi sau thuế 5,3 tỷ đồng trong quý 4/2023, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 7 tỷ đồng, tương ứng giảm 25,1% so với quý 4/2022.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu của Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM giảm 20% so với cùng kỳ, xuống mức 503,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 17,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,8% và 9,6% so với năm 2022.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, quy mô tài sản của Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM ở mức 208,6 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tài sản ngắn hạn chiếm 168,4 tỷ đồng, còn lại tài sản dài hạn với 40,2 tỷ đồng.

Tổng số nợ phải trả của công ty là 72,3 tỷ đồng, nợ ngắn hạn chiếm 72,2 đồng và nợ dài hạn chiếm 77 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến hết quý 4/2023 đạt khoảng 136,3 tỷ đồng, tăng 2% so với số đầu năm.

anh-chup-man-hinh-2024-02-19-luc-111137-6376.png
Thị giá cổ phiếu STC trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch ngày 19/2, cổ phiếu STC đang giao dịch quanh mức 21.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hoá của công ty trên thị trường đạt hơn 118,9 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm