Nhiệt điện Phả Lại bị phạt, truy thu gần 40 tỷ đồng tiền thuế

Nhiệt điện Phả Lại bị phạt, truy thu gần 40 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt đối với Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại với tổng số tiền 39,42 tỷ đồng do vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã kê sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020; kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT phải nộp năm 2019 và năm 2020.

Quảng cáo

Cục Thuế tỉnh Hải Dương quyết định xử phạt hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp là 6,5 triệu đồng; xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT phải nộp là 8.275.672.713 đồng.

Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại còn chịu tiền chậm nộp tiền thuế đối với khoản truy thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT các năm 2019 và năm 2020 là 7.440.744.830 đồng; tổng cộng tiền phạt kê khai sai và tiền chậm nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT là 15.722.917.542 đồng

Sau khi tổng hợp xác định lại nghĩa vụ thuế của Nhiệt điện Phả Lại, thanh tra xác định số tiền tổng cộng là 39,42 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trong năm 2022 Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã bán 4.100 cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước...

Thứ năm, 23/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia