Novaland sắp phát hành hơn 884 triệu cp, vốn điều lệ tăng lên hơn 23.000 tỷ đồng

Novaland sắp phát hành hơn 884 triệu cp, vốn điều lệ tăng lên hơn 23.000 tỷ đồng

Novaland dự kiến phát hành 456,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành 427,3 triệu cổ phiếu thưởng trong năm nay. Sau hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ 14.736 tỷ lên gần 23.578 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland - Mã: NVL) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành 456,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ phân phối 31%. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của công ty mẹ tại BCTC kiểm toán 2020 khoảng 6.411 tỷ đồng.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng phát hành 427,3 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương tỷ lệ phân phối 29%. Nguồn thực hiện từ toàn bộ thặng dư vốn cổ phần tại BCTC kiểm toán riêng bán niên 2021 là 5.024 tỷ đồng.

Như vậy, tổng khối lượng cổ phiếu Novaland dự kiến phát hành thêm là 884 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 14.736 tỷ đồng lên 23.578 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 60%.

Quảng cáo

Thời gian thực hiện trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành và trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.

Sau hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ 14.736 tỷ lên gần 23.578 tỷ đồng.

Trước đó, Novaland đã phát hành 385,9 triệu cổ phiếu thưởng đợt 1 cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 35,68%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phát hành gần 6 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 57,7 trái phiếu cho trái chủ là HSBC. 

Năm nay, Novaland đặt kế hoạch doanh thu hơn 27.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.100 tỷ đồng. Tập đoàn dự kiến thực hiện vượt con số này dựa vào kết quả bán hàng và bàn giao sản phẩm cũng như chuyển nhượng dự án cho các nhà đầu tư khác.

Lợi nhuận chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021 của tập đoàn này là 13.908 tỷ đồng, của công ty mẹ là 7.019 tỷ đồng.

Cổ phiếu NVL hiện giao dịch vùng giá 103.700 đồng/cp, giảm 15% tính từ cuối tháng 6 và tăng 79% tính từ cuối tháng 3.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bất động sản An Gia dự tính phát hành khoảng 11,17 triệu cổ phiếu mới để thực hiện đợt trả cổ tức năm 2021. Vốn điều lệ của AGG sẽ tăng lên gần 1.230 tỷ đồng sau khi phát hành.

Thứ hai, 28/11/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia