Phát Đạt lần đầu báo lỗ quý IV từ năm 2011

Quý IV, doanh thu của Phát Đạt chỉ đạt 15 tỷ đồng, lỗ gộp 14 tỷ đồng...
phát đạt

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR) vừa công bố BCTC quý IV/2022 với kết quả cực kỳ ảm đạm.

Cụ thể, trong kỳ, Phát Đạt không phát sinh doanh thu do sự khó khăn của thị trường, trong khi phải gánh các khoản chi phí (đặc biệt chi phí lãi vay đột biến gấp đôi) khiến PDR lỗ kỷ lục 267 tỷ đồng, trong khi quý cuối năm 2021 vẫn lãi gần 754 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên PDR báo lỗ kể từ năm 2011.

Trong quý IV/2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Phát Đạt dương 490 tỷ đồng, chủ yếu nhờ công ty giảm các khoản phải thu và tăng các khoản phải trả. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư quý cũng dương gần 547 tỷ đồng chủ yếu nhờ ghi nhận thêm tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (1.090 tỷ đồng).

Mặt khác, trong quý IV/2022, công ty đã thu chi 1.696 tỷ đồng để trả nợ gốc vay và thu từ đi vay 870 tỷ đồng, kéo dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm gần 826 tỷ đồng.

Kết quả, dòng tiền thuần trong quý IV của Phát Đạt dương 211 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2022, Công ty đạt doanh thu thuần 1.505 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.170 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2021. 

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2.908 tỷ đồng, như vậy, Phát Đạt đã thực hiện được 40% mục tiêu lợi nhuận năm. 

Lý giải cho kinh doanh kém sắc, PDR cho biết do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nên việc đầu tư kinh doanh của công ty vào các dự án bất động sản không được thuận lợi. Bên cạnh đó, Công ty có chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Cùng với kinh doanh èo uột, cổ phiếu của lãnh đạo Phát Đạt cũng liên tục bị bán giải chấp. PDR cũng liên tục phải bổ sung tài sản. 

Tính đến thời điểm 31/12/2022, PDR vẫn còn cầm cố khoảng 200 triệu cổ phiếu PDR cho các khoản vay.

Dư nợ tài chính đạt 4.440 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm, chủ yếu tăng tại các khoản nợ trái phiếu ngắn hạn. 

Tổng dư nợ trái phiếu đạt 2.510 tỷ đồng, gồm nợ ngắn hạn là 2.214 tỷ đồng và dài hạn là 296 tỷ đồng, ghi nhận từ 9 lô trái phiếu phát hành trong năm 2021 và đầu năm 2022.

Trong đó, 8 lô trái phiếu phát hành trong năm 2021 sẽ đáo hạn trong năm nay.Từ cuối năm 2022 đến nay, Phát Đạt đã liên tiếp mua lại trái phiếu trước hạn. Gần nhất, ngày 17/1, công ty đã chi 893,4 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu thuộc 5 lô, trong đó, lô PDRH2123001 đáo hạn vào tháng 2 tới đây đã được công ty tất toán với giá trị 400 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm