PNJ sắp phát hành 3,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng

PNJ sắp phát hành 3,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố nghị quyết của HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và công ty con theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 17/4/2021.

Theo đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 3.635.498 cổ phiếu, tương đương 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó, 0,85% thưởng đạt 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế và 0,65% thưởng vượt hơn 115% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên tập đoàn bao gồm thành viên HĐQT, thành viên ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ tập trung, nhân viên chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2020.

100% số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng, 70% số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Quảng cáo

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm do công ty thực hiện chi trả bằng cổ tức hoặc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu/cổ phiếu quỹ mà cán bộ nhân viên được nhận phát sinh từ số lượng cổ phiếu ESOP đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian dự kiến phát hành là trong quý 2/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng từ 2.426 tỷ đồng lên 2.790 tỷ đồng.

Trên thị trường, trong phiên giao dịch sáng ngày 15/4, cổ phiếu PNJ đang giao dịch ở mức 119.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2022, PNJ đặt kế hoạch đạt doanh thu thuần 25.834 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 28% so với năm ngoái. Mức cổ tức dự kiến cũng tương tự năm 2021 là 20%.

Riêng 2 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PNJ đạt 7.066 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 522 tỷ đồng, lần lượt tăng 41% và 37% so với cùng kỳ năm 2021.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Theo thông tin từ HNX, thực hiện công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh, HNX đã thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở, bắt đầu từ ngày 20/5/2022.

Thứ tư, 25/05/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia