Quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu: Bộ Công Thương đề nghị các địa phương vào cuộc

Bộ Công thương vừa có đề nghị các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu

Song song đó, tại công văn mới phát đi của mình, Bộ Công Thương cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của đơn vị kinh doanh xăng dầu theo thẩm quyền.

Các địa phương cũng có trách nhiệm hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu; Rà soát, kiểm tra các thương nhân đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trong việc thực hiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Bên cạnh những đề nghị đối với các địa phương, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo Sở Công Thương các địa phương rà soát quy trình cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý; Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Quảng cáo
Bộ Công Thương đề nghị các địa phương vào cuộc quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu
Bộ Công Thương đề nghị các địa phương vào cuộc quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương lưu ý đặc biệt với các Sở Công Thương rà soát thực hiện cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Trước đó, 3 đoàn thanh tra của Bộ Công Thương đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật kinh doanh xăng dầu của một số thương nhân đầu mối, trên cơ sở thực hiện theo quyết định thanh tra của bộ trưởng Bộ Công Thương với 33 thương nhân đầu mối trong cả nước.

Từ cơ sở kết luận thanh tra, cơ quan thanh tra đã đưa ra một số kiến nghị như yêu cầu các công ty bị thanh tra khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, chấn chỉnh và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật.

Đồng thời đề xuất xử lý với vi phạm của từng doanh nghiệp, trong đó có việc xử lý vi phạm hành chính, khắc phục sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý, sửa đổi cơ chế, chính sách pháp luật.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia